Yliopistomaailmassa tittelit ovat tärkeitä – dosentti käännettävä oikein

Suomen Dosenttiliitto on kartoittanut perinteikkään dosentin arvon kääntämistä englannin kielelle. Kaikkiaan 19 Euroopan maassa se käännetään Associate Professor -sanaparilla (mm. Ruotsissa, Islannissa, Hollannissa, Belgiassa, Virossa ja Espanjassa). Tämän lisäksi ainakin 22 maassa dosentti käännetään samoilla sanoilla. Suomen Dosenttiliitto onkin päättänyt suositella Associate Professor -nimikettä dosentin englanninkielisenä käännöksenä. 

Suomessa on yli 10 000 dosenttia, mutta valitettavasti virallista englanninkielistä käännöstä dosentin arvolle ei ole. Tämä on johtanut kirjaviin käytäntöihin. Aiemmin käytössä ollut Adjunct Professor, joka on myös yliopistolain englanninkielisessä käännöksessä, tarkoittaa amerikkalaisessa tiedemaailmassa yliopiston maisteritasoista  tuntiopettajaa. Suomen rehtorien neuvosto Unifi suosittelee Title of Docent englanninkielisenä käännöksenä, kuten myös Professoriliitto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Tämä on ehkä lakiteknisesti oikea, mutta kielellisesti ja asiallisesti virheellinen käännös. Kansainvälisesti docent-käännökset viittaavat mm. palkattomaan museoavustajaan, eläintarhanopettajaan ja lukion opettajaan. Lisäksi sen käyttö tieteellisessä kanssakäymisessä on epäonnistunutta: ”Hi, I am the Title of Docent Maija Virtanen.”

Ehkä tavallinen kansalainen ihmettelee, onko kyse tittelinkipeydestä, kun anonymiteetti, eli se,  ettei nimiä ja titteleitä mainita, on nyt muotia työnhaussa ja jopa rahoitushauissa; vain työn tulos, julkaisut ja kansainvälinen yhteistyö ratkaisisivat. Yliopistomaailma ei kuitenkaan toimi näin. Kaikissa julkaisuissa on tekijöiden nimet ja jopa nimien järjestyksellä artikkeleissa on väliä. Osa tieteellisistä/taiteellisista teoksista on monografioita, jolloin nimet paljastuvat väistämättä. Lisäksi koko yliopistomaailma ja sen toimintaa perustuu luokitteluihin: on 1-kiintiö (professorit ja vakinaistamispolussa olevat professorit) ja 2-kiintiö (muu henkilökunta). Koska aito titteleistä erkaantuminen tämänhetkisessä yliopistomaailmassa on sula mahdottomuus, on tärkeää ilmaista ne oikein. 

Aikaisemmin dosentin käännöksellä ei ollut niin väliä, kun tieteen kenttä oli suurelta osin kansallinen, mutta nyt ajat ovat muuttuneet. Suomi on pieni maa, eikä meillä ole varaa jättää käyttämättä dosentteja ja heidän potentiaaliaan. Emme voi myöskään takertua kansallisiin pinttyneisiin tapoihin ja olla noudattamatta kansainvälisiä käytäntöjä käännettäessä dosentin arvoa. Huono tai virheellinen käännös on kuin ampuisi itseään jalkaan. Kyse ei ole vain käännöksestä, vaan erittäin suuresta asiasta, joka vaikuttaa Suomen tieteen kilpailukykyyn. Englanninkielisen käännöksen täytyy antaa oikea viesti dosentin pätevyydestä ja asemasta tieteen kentällä. Oikein käännetty titteli ei maksa yhteiskunnalle mitään. 

Tanja Pessi, molekyylibiologian dosentti (TUNI), Suomen Dosenttiliiton puheenjohtaja

Jukka Hoffren, soveltavan tilastotieteen dosentti (HY), Suomen Dosenttiliiton hallituksen jäsen

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)