Palkkatietoa

Loimulaisten keskipalkka on 4390 € ja mediaanipalkka 4190 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla 4350 € ja yksityisellä sektorilla 4330 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4050 € ja yliopistoissa 3400 €.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki2587439414184187
Mies941470616304461
Nainen1627421912474011
Vakinaisessa työsuhteessa2033466914074400
Määräaikaisessa työsuhteessa53633658753350
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)315423111234050
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset651448710944350
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)1201469216124330
Yliopisto39034429693400

Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna. Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2020.

Pääaineryhmänkakeskihajontamediaani
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia88447611724200
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet365444013944265
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia333419013194050
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede159393410983800
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus27474016214223
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede4437168643546
Geologia, geotieteet, geofysiikka186429810494100
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia520474413364500
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka10137568623900
Matematiikka, tilastotiede2835908703600
Meteorologia3941059104162
Metsäekologiset tai biologiset aineet85439611804200
Metsäteknologiset aineet58502714935000
Metsätalouden suunnitteluun liittyvät aineet, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede115487415184626
Metsäekonomiset aineet, puumarkkinatiede75599532055000
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka<10377811633816
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede49414114343865
Ympäristönsuojelutekniikka, ympäristötekniikka<1038885604090
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet197406910744050

Väitelleiden tohtoreiden palkat

Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 4500 €.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki699471811964500
Mies214494811664860
Nainen478461311904400
Vakinaisessa työsuhteessa512501611874875
Määräaikaisessa työsuhteessa17938776833700
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)68484210344928
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset191493910154860
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)238503713804760
Yliopisto19240468493900

Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä

Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.

Palkkaneuvonta

Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.

Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.

Yhdistyksissä tapahtuu!