Palkkatietoa

Loimulaisten keskipalkka lokakuussa 2022 oli 4585 € ja mediaanipalkka 4342 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla 4597 ja yksityisellä sektorilla 4500 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4100 € ja yliopistoissa 3450 €.

Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2022.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki2301458415094342
Mies887484917414500
Nainen1385442213204236
Vakinaisessa työsuhteessa1817487515054600
Määräaikaisessa työsuhteessa46234779013454
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)257430211144100
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset544470010444597
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)1160485417114500
Yliopisto309355811493450

Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna.

Palkkatilastot ovat lokakuulta 2022.

Suuntautuminen/pääainenkakeskihajontamediaani
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia79446711364327
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet333462415274400
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia308447715074220
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede157410410084000
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus23509517614734
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede44396510413800
Geologia, geotieteet, geofysiikka160456311114400
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia430493915644700
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka10538789203750
Matematiikka, tilastotiede25418610704300
Meteorologia3244029094392
Metsäekologia tai -biologia70452012344423
Metsäteknologia55532016904970
Metsätalouden suunnittelu, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede83497814844700
Metsäekonomia, puumarkkinatiede76587828284850
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka<10458511354000
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede41460213154297
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet187417013244040

Väitelleiden tohtoreiden palkat

Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 4800 € ja kaikkien vastaajien palkkakeskiarvo ylitti 5050 €. Palkkatilastot ovat lokakuulta 2022.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki618505913554800
Mies209509713484800
Nainen402503913614781
Vakinaisessa työsuhteessa474534413655100
Määräaikaisessa työsuhteessa13341437854000
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)64497511315100
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset166509410044968
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)245540015975000
Yliopisto137441010674170

Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä

Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.

Palkkaneuvonta

Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.

Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.