Palkkatietoa

Loimulaisten keskipalkka on 4496 € ja mediaanipalkka 4263 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla ja yksityisellä sektorilla 4400 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4100 € ja yliopistoissa 3600 €.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki2253449613684263
Mies861478814834500
Nainen1360432512414150
Vakinaisessa työsuhteessa1773476013364500
Määräaikaisessa työsuhteessa46534879513443
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)243429410834100
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset600451210124400
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)1064476615484400
Yliopisto316370511613600

Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna.

Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2021.

Pääaineryhmänkakeskihajontamediaani
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia89438110324200
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet313452213464370
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia303433214444103
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede149406411983850
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus28527917785040
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede41404911763855
Geologia, geotieteet, geofysiikka163486412754200
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia426486412754618
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka9639419733900
Matematiikka, tilastotiede2241059094100
Meteorologia2843237684300
Metsäekologiset tai biologiset aineet81454012754300
Metsäteknologiset aineet43513017375000
Metsätalouden suunnitteluun liittyvät aineet, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede95487913894512
Metsäekonomiset aineet, puumarkkinatiede69592323455227
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka<10377811633816
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede48417412743900
Ympäristönsuojelutekniikka, ympäristötekniikka<1047899995700
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet16240679274000

Väitelleiden tohtoreiden palkat

Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka on 4700 €.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki621491612034700
Mies214511111965000
Nainen399481211924597
Vakinaisessa työsuhteessa469516611875000
Määräaikaisessa työsuhteessa14441008283900
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)46505111105209
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset17349839104872
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)226521114204900
Yliopisto16844049974224

Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä

Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.

Palkkaneuvonta

Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.

Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.