Palkkatietoa

Loimulaisten keskipalkka lokakuussa 2023 oli 4 793 € ja mediaanipalkka 4 500 €. Mediaanipalkat vaihtelevat sektoreittain, ollen korkeimmat valtiolla 4 720 ja yksityisellä sektorilla 4 700 €. Kunnissa mediaanipalkka on 4 230 € ja yliopistoissa 3 600 €.

Palkkatilastot perustuvat Loimun työmarkkinatutkimuksen tuloksiin lokakuulta 2023.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki2439479315324500
Mies905510016524890
Nainen1506462214204400
Vakinaisessa työsuhteessa2000504915084767
Määräaikaisessa työsuhteessa42635999863589
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)293454612144230
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset569486910034720
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)1160509617464700
Yliopisto309382312413600

Palkat suuntautumisen/pääaineryhmän mukaan

Huom! Pääaineryhmittäin palkkatasoissa on vaihtelua, sillä myös sijoittuminen työmarkkinoille eroaa. Lisäksi matematiikassa, tilastotieteessä, fysiikassa ja tietojenkäsittelytieteessä vastaajat ovat enemmän uran alussa olevia, mikä voi vaikuttaa keskipalkkojen vertailtavuuteen muihin pääaineisiin verrattuna.

Palkkatilastot ovat lokakuulta 2023.

Suuntautuminen/pääainenkeskiarvokeskihajontamediaani
Akvaattiset tieteet, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia75490611234767
Biokemia, bioteknologia, biotekniikka, biolääketiede, terveyden biotieteet356477116204500
Biologia, fysiologia, genetiikka, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia319465714744473
Ekologia, evoluutiobiologia, systematiikka, taksonomia, kasvitiede, eläintiede185419610674068
Elintarvikekemia, elintarviketieteet ja ravitsemus25470921374200
Fysiikka, teoreettinen fysiikka, tähtitiede5538408913744
Geologia, geotieteet, geofysiikka156488911604750
Kemia, epäorgaanien kemia, orgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, analyyttinen kemia487523815645000
Maantiede, aluetiede, luonnonmaantiede, ihmismaantiede, geoinformatiikka10740708784050
Matematiikka, tilastotiede29441610874150
Meteorologia2945988154634
Metsäekologia tai -biologia84484414544500
Metsäteknologia54543617565178
Metsätalouden suunnittelu, metsävarojen käyttö, metsänhoitotiede88500113954723
Metsäekonomia, puumarkkinatiede71601123395100
Tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka<1051268674000
Ympäristöpolitiikka, -oikeus, -ekonomia, -johtaminen, taloustiede55508715604812
Ympäristötieteet, ympäristöbiologia, ympäristöekologia, ympäristönsuojelutiede, maaperätieteet171454916934290
AMK-tutkintonimikenkeskiarvokeskihajontamediaani
Insinööri1440098013756
Ympäristösuunnittelija2137096763740

Väitelleiden tohtoreiden palkat

Tohtoritutkinnon suorittaneiden mediaanipalkka ylitti ensi kertaa 5 000 € rajan ollen 5 073 € ja kaikkien vastaajien palkkakeskiarvo oli 5 273 €. Palkkatilastot ovat lokakuulta 2023.

nkeskiarvokeskihajontamediaani
Kaikki723527314085073
Mies241540213725176
Nainen480520714214963
Vakinaisessa työsuhteessa584551413995265
Määräaikaisessa työsuhteessa13242268694016
Kunta tai kuntayhtymä (myös kunnalliset liikelaitokset ja -yhtiöt sekä ammattikorkeakoulut)65532910685473
Valtio, valtion tutkimuslaitokset ja liikelaitokset18153089255280
Yksityinen (yritys, järjestö, yhteisö, säätiö)284559617065200
Yliopisto175465411724445

Tarkempaa palkkatietoa loimulaisista tehtävistä

Tutustu tarkempiin palkkatilastoihin eri sektoreilla ja eri tehtävänimikkeillä toimiessa. Tai testaa, millä tasolla oma palkkasi pitäisi olla toimialla, tehtävätyypissä ja samalla vaativuustasolla oleviin verrattuna. Löydät tilastot ja Palkkanosturin jäsensivuiltamme, kirjaudu sisään OmaLoimun kautta.

Palkkaneuvonta

Palkan tulee kehittyä myös työsuhteen aikana työn vaativuuden ja työmäärän tai vastuiden kehittyessä! Jos sinua mietityttää palkkatason jämähtäminen tai palkkauksen kehittyminen suhteessa muihin vastaavissa tehtävissä oleviin, voit varata palkkaneuvottelun sparraukseen henkilökohtaisen ajan.

Me autamme sinua palkkaneuvotteluun valmistautumisessa ja annamme tilastotietoa palkkakeskusteluiden tueksi.