Palkkasuositukset

Seuraamme vuosittain palkkojen kehitystä eri työnantajasektoreilla ja toimialoilla, ja annamme palkkasuositukset toteutuneiden palkkojen perusteella.

Loimulaisten työelämään sijoittuminen on hyvin monipuolista; työskennellään yksityisellä sekä julkisella sektorilla ja yliopistoissa, ja työnkuvien kirjo on hyvin laaja. Vastavalmistuneiden palkkasuositus on tarkoitettu ohjaamaan palkkakehitystä alusta asti oikealle raiteelle.

Pidemmällä työuralla ehtineille henkilökohtaisen palkkasuosituksen avuksi olemme luoneet Palkkanosturi-palvelun sekä jäsensivuilta löytyvät palkkatilastot. Käy tutustumassa palveluihin kirjautumalla jäsensivuille jäsennumerollasi.

Vastavalmistuneiden palkkasuositus

Vastavalmistuneiden vähimmäispalkkasuositus vuodelle 2024 on 3800 €/kk (+150 € vuoteen 2023). Palkkasuositus muodostuu työmarkkinatutkimuksessamme saatujen vastavalmistuneiden palkkatietojen perusteella, erityisesti yksityisen sektorin toteutuneiden palkkojen pohjalta. Toteutuneissa palkoissa on toimiala- ja sektorikohtaisia eroja, voit aina kysyä tarkempaa suositusta palkkaneuvonnasta urapalvelut at loimu.fi.

Tuntipalkan saat jakamalla kuukausipalkan luvulla 150.

Palkkasuositukset opiskelijoille

Oletko vielä opiskelija ja pohdit kesätöiden palkkasuosituksia?

Palkkio ja luentopalkkio

Akavan palkkiosuositusten 2023 mukaan luento- ja esitelmäpalkkioiden perustuntipalkka voidaan laskea jakamalla varsinaiselta työajalta saatava kuukausipalkka 100:lla. Lisäksi mukaan tulee laskea valmistelukerroin, esimerkiksi yhden tunnin luennosta kerroin on 5.

Luennon tai esitelmän pitämisestä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle tai aiheen asiantuntijalle vähimmäistuntipalkkio on 65 €/h. Tohtorille tai muuten syvällisen osaamisen hankkineelle asiantuntijalle vähimmäistuntipalkko on 82,30 €.

Lisätietoa suosituksista voi kysyä Loimun palkkaneuvonnasta urapalvelut (at) loimu.fi.

Palkkaneuvottelun sparraus

Kun tarvitset apua palkkatoiveen muodostamiseksi, voit laittaa sähköpostia urapalveluihin tai varata ajan henkilökohtaiseen palkkaneuvottelun sparraukseen.