Neuvottele hyvä työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti on sekä työntekijän että työnantajan edun mukaista. Tällöin voidaan aina luotettavasti tarkistaa, mitä on sovittu.

Työsopimuslaki edellyttää keskeisten sopimusehtojen selvittämistä kirjallisesti, jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai vähintään kuukauden ajan. Myös kesätöitä ja muita lyhyitä työsuhteita koskevat työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Ole tarvittaessa yhteydessä Loimuun ennen työsopimuksen allekirjoittamista tarkistaaksesi sopimusehtojen asianmukaisuuden. Meiltä saat henkilökohtaista neuvontaa työsopimuksen tekemiseen. Töistä sovittaessa työsopimuksen ehtojen läpikäymiseen kannattaa käyttää aikaa, myöhemmin muutosten neuvotteleminen on paljon vaikeampaa.

Työsopimuksessa on luettava ainakin:

 • työsopimuksen osapuolet
 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • koeaika (jos siitä sovitaan)
 • työntekopaikka
 • työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan ja muun vastikkeen määräytymisen peruste sekä palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste

Työsopimuksessa kannattaa sopia lisäksi

 • lomaraha/lomaltapaluuraha – ei tule maksuun ilman erillistä sopimista, yleensä 50 % vuosilomapalkan määrästä, lue lisää
 • sairausajan palkka lakia pidemmälle ajalle – lain perusteella palkallinen sairausloma-aika sairastumispäivä + 9 arkipäivää
 • perhevapaiden (mm. äitiysvapaa, isyysvapaa, tilapäinen hoitovapaa) palkka – ilman sopimista lain perusteella perhevapaiden ajalta ei makseta palkkaa (oikeus Kelan maksamiin päivärahaetuuksiin)
 • koulutus
 • palkkakehitys
 • matkakustannusten korvaus (vapaa-aikana työasioissa tapahtuneen matka-ajan korvaaminen ja muut matkakustannukset)

Jos alalla työehtosopimus, nämä asiat usein sovittu jo työehtosopimuksessa. Työsopimuksella ei voi sopia lakia tai työehtosopimusta huonommista ehdoista. Paikallisesti voi aina sopia paremmista ehdoista.

Tutustu työsopimusmalliin!

Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n verkkosivustolta Lomakkeet-kohdasta löydät mallin hyvän työsopimuksen tekemiseen. Lue se läpi ja ota yhteyttä Loimun työsuhdeneuvontaan ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

Sivuilla myös paljon muita hyviä työelämän oppaita ja mallisopimuksia.

Me neuvomme sinua työsopimuksen tekemisessä!