Anvisningar för arbetssökandet

Arbetssökande är kopplat till många slags färdigheter som blir satta på prov när du söker jobb. Därför kan du med fördel utvärdera dina färdigheter då och då.
Vad går bra och leder till resultat, vad skulle du kanske kunna förbättra?
Att utvärdera sina färdigheter är också viktigt för att behålla inspirationen i jobbsökandet. Anvisningarna på denna sida hjälper dig att komma igång.

Satsa på CV:t

CV:t är kanske det viktigaste dokumentet när du söker arbete. Därför ska du satsa på det. I CV:t beskriver du din yrkeskompetens och erfarenhet.  Ett bra CV är tydligt, lättläst och skräddarsytt för den tjänst du söker. Det viktigaste är att CV:t beskriver din kompetens. Det räcker inte längre att bara räkna upp sina arbetsbeteckningar.

 • Fundera på din yrkesmässiga röda tråd och se till att elementen i ditt CV stärker detta budskap. CV:t ska skrivas på samma språk som platsannonsen.

  CV:t ska innehålla

  • dina kontaktuppgifter
  • en kort presentation om vem du är yrkesmässigt
  • din arbetshistoria från det senaste till det äldsta
  • din utbildning
  • dina färdigheter (IT, språk, metoder)
  • dina referenser.

  Dessutom kan du ta upp fritidsintressen och förtroendeuppdrag. Vilken ordning du presenterar sakerna i kan variera beroende på vad du vill betona.

  Ett bra CV är 1–2 sidor långt. Längden på påverkas naturligtvis av hur lång ens arbetshistoria är. Ju mer arbetserfarenhet du har samlat, desto viktigare är det att kunna utelämna något av den äldre änden.

  För att hålla dig till en sida måste du gallra en del, så se till att den övriga informationen finns till exempel på LinkedIn.

  När du beskriver dina arbetsuppgifter, lyft fram den kompetens som är väsentlig för den tjänst du söker. Berätta om de färdigheter du behövt för att sköta ditt arbete och den kompetens du samlat på dig genom arbetet. Om du har arbetat länge hos samma arbetsgivare kan du beskriva hur dina uppgifter och ansvarsområden utvecklats under åren.

  Du kan också beskriva din kompetens genom prestationer. Berätta så konkret som möjligt vad du åstadkommit och hur det har gynnat kunderna, organisationen eller till exempel samhället.  Prestationerna kan också handla om att spara tid eller pengar eller att ta sig igenom en utmanande situation.

  Skaffa också några referenser. De bästa referenserna är personer som är intressanta för den sökta tjänsten och som till exempel arbetar inom branschen i fråga.

 • Det har blivit allt vanligare med visuella CV:n. I ett visuellt CV använder du dig av färger, infografer, symboler och bildelement. Som bäst kan det vara ett sätt att utskilja sig från de svartvita meritförteckningarna.

  Du kan skapa ett visuellt CV till exempel med en färdig Word-mall eller programmet Canva. Pinterest kan vara en plats att hämta inspiration från.

 • Ett CV för den privata sektorn skiljer sig från ett akademiskt CV när det kommer till innehållet, längden och sättet att presentera sin kompetens.

  En rekryterare är nödvändigtvis inte så bekant med den akademiska världen, så du måste kunna tillämpa din erfarenhet för att passa den privata sektorn.

  Berätta närmare om dina forskningsprojekt och förklara framför allt resultaten av ditt arbete.

  • Vad har man konkret åstadkommit genom forskningen?
  • Hurdana saker, produkter eller tjänster har du utvecklat?
  • Vilka har gynnats av dem?
  • Går resultaten att utnyttja i större utsträckning?

  Använd dig av numeriska data och lyft fram forskningens budget, personantal, längd och omfattning. Berätta om din andel i det som arbetsgruppen åstadkommit tillsammans. Kom också ihåg att ta upp de metoder, programvaror och standarder du använt.

  Lyft inte bara fram din vetenskapliga forskning, utan även andra element. Till exempel din erfarenhet som utbildare, utvecklingsprojekt i samarbete med företag eller eventuella chefsuppgifter. Berätta om din medverkan i nätverkssamarbete, internationell verksamhet eller kontakt med interna eller externa intressentgrupper och de färdigheter som krävts av dig i detta samarbete.

  Du kan sammanställa en publikationslista och lägga till den som bilaga i CV:t. I regel ska du inte ha med publikationerna i själva CV:t.

Fokusera på din arbetsansökan

Syftet med arbetsansökan är att få komma till arbetsintervju. Detta lyckas du bäst med när du riktar din ansökan så exakt som möjligt till den lediga tjänsten.

Analysera önskemålen i platsannonsen och fundera på hur din kompetens och bakgrund motsvarar respektive egenskap. Du gör din ansökan säljinriktad genom att sätta dig in i den potentiella arbetsgivarens situation och vända din erfarenhet och kompetens till nytta som du erbjuder arbetsgivaren.

  1. Börja med motivationen. Berätta varför du söker den lediga tjänsten och varför du är intresserad av organisationen. Berätta kort vem du är och koppla det till den sökta tjänsten. Vad erbjuder du som expert?
  2. Motivera varför du skulle vara rätt person för tjänsten. Berätta om din kompetens och erfarenhet som är väsentligt för den tjänst du söker. Du blir mer övertygande om du beskriver din kompetens med hjälp av praktiska exempel. Undvik att vara för detaljerad; närmare information finns i ditt CV.

   Om du har lagt de senaste åren på din avhandling, betona inte din forskning och ditt forskningsämne för mycket om du söker en tjänst som inte är forskningsrelaterad. Även din tidigare arbetshistoria och de jobb du haft inom andra branscher kan innehålla kompetens som är bra att lyfta fram.

  3. Berätta om ditt sätt att arbeta och dina styrkor. Framhäv de egenskaper som tas upp som önskvärda i annonsen. Undvik klichéer som ”Jag är självständig med tycker också om att jobba i team”. Berätta genom exempel hur dina styrkor kommer fram i ditt arbete. Det blir mer övertygande än att bara räkna upp egenskaper.
  4. Avsluta din ansökan på ett sätt som bekräftar din motivation. Här kan du även ta ställning till en eventuell flytt till annan ort eller önskemål kring när du skulle kunna börja. Ange löneanspråk endast om det efterfrågas. Om du vill kan du bedöma ett lämpligt löneanspråk med Loimus löneverktyg. Avsluta alltid din ansökan på ett vänligt och entusiastiskt sätt.
 • En öppen ansökan skiljer sig något från en vanlig ansökan. När du skriver den har du ju ingen information om den lediga tjänsten eller ens om det finns en sådan.

  Börja med att sätta dig in i företagets verksamhet och tjänster och fundera på hur din kompetens skulle kunna komma till nytta där.  Detta är viktigt eftersom det är bra att ha en vision om de uppgifter som du erbjuder din arbetsinsats till. Berätta detta direkt i början av din ansökan till exempel med hjälp av konkreta exempel.

  Överlämna inte till mottagaren att lista ut det, för då försämrar du dina möjligheter till ett vidare samtal. Om du vill kan du också nämna att du även är intresserad av att diskutera andra uppgifter.

  Försök att rikta din ansökan till en viss person. En lämplig person kan till exempel vara en enhetschef eller, när det handlar om en liten organisation, vd:n.

  Ange i slutet av ansökningen när du skulle kunna börja.  Ta alltid kontakt med mottagaren när du skickar en öppen ansökan. Berätta när du kommer att höra av dig. En lämplig tidpunkt är till exempel en eller två veckor efter att du skickat din ansökan.

Dolda jobb

När det handlar om att söka dolda jobb finns det olika sätt att gå tillväga, där alla kan hitta något som passar. Kom ihåg att om ditt ihärdiga jobbsökande inte leder någonstans lönar det sig att prova olika strategier och byta metod. För att hitta dolda jobb måste du också berätta för ditt nätverk dels att du söker jobb och dels vad du har för kompetens.

 • Det enklaste sättet att hitta dolda jobb är när jobbet hamnar i knäet på den sökande, dvs. att hen blir erbjuden jobb. Man talar också om ett dolt jobb när arbetet hos samma arbetsgivare fortsätter efter en tidigare anställning eller om du blir uppringd av en organisation där du sökt andra tjänster mycket tidigare.

 • Behovet av kompetens på arbetsplatsen diskuteras även vid kaffet, på bussen och till exempel ute på husbolagets gård. När man letar efter kompetens som behövs på arbetsplatsen är det fråga om ett dolt jobb. Man har kanske ännu inte utformat en ledig tjänst av det arbete som behöver göras.

  Det kan hända att du hör talas om att det finns arbete, och då måste du våga erbjuda din kompetens. Det kan också vara någon i ditt nätverk som hör talas om saken. Då är det kritiskt att denna person identifierar arbetstillfället som passande för dig och kan tipsa dig om saken.

 • Ett lite aktivare sätt är att berätta för andra om ditt arbetssökande. Du kan göra det i sociala mediekanaler, via e-post, under ett telefonsamtal eller ansikte mot ansikte.

  Av de sociala mediekanaler erbjuder framför allt yrkesrelaterade LinkedIn en mängd möjligheter, från att ändra profilrubriken till att skriva olika inlägg. Du kan också skriva en blogg till exempel om jobbsökande eller ett yrkesrelaterad intresse.

  Människorna i ditt nätverk kommer förmodligen att vara mycket positivt inställda och vilja hjälpa dig. Ge dem en chans att stödja dig i ditt arbetssökande.

 • Rekryteringskonsulter har omfattande kontakter till olika arbetsgivare och lediga tjänster. De känner rätt personer och vill utöka sin egen proffsbank med bra sökande.

  Därför är det bra att kontakta dem när du söker jobb. Rekryteringskonsulter hittar du på headhunting- och rekryteringsföretag. En lista med headhuntingföretag hittar du här.

 • När du känner till aktörerna, de intressanta projekten och de potentiella rekryterarna i ditt område blir det mycket lättare att välja vilka du ska kontakta först.

  Kartlägg vem du känner var och skaffa dig mer information om respektive arbetsgivarens situation genom dem.

  Du får information om arbetsgivare genom att följa media, titta på företagslistor via paraplyorganisationer för företag eller kontakta Loimus karriärtjänster. Vår företagsinformationstjänst kan hjälpa dig att leta fram företag inom specifika branscher i din region.

 • För att vara aktiv i din arbetssökande krävs också att du följer aktuella nyheter och händelser. Företagsköp, fusioner, expansioner, lanseringar av nya produkter eller projektstart betyder ofta också att man behöver rekrytera.

  När du tar kontakt med företag i det här skedet och erbjuder din kompetens är du sannolikt ute långt före andra och säkerställer att du åtminstone blir bjuden till en intervju.

 • När du har samlat tillräckligt med information och förberett skräddarsydda ansökningshandlingar är du redo att börja kontakta företag.

  Att ta kontakt med företag inkluderar också att förbereda kalla samtal. När det gäller små företag ring direkt till vd:n, på större företag till personen som ansvarar för funktionen i fråga, till exempel F&U-chefen.

  Du når dem via växeln. Morgonen är ofta den bästa tiden. Ibland går det också att hitta kontaktuppgifter på LinkedIn eller i gamla platsannonser. Tips till kalla samtal får du bland annat i vårt inspelade webbseminarium.

   

Arbetsintervju

Intervju är den vanligaste och mest använda metoden för personbedömning vid rekrytering i det skedet då de arbetssökande bedöms. Syftet är att samla information och målet att fatta beslut.

Observera att en intervju utgör en bedömningssituation för bägge parter. Även du ska för din del ta reda på om arbetsuppgiften motsvarar dina förväntningar och om organisationen är en som du vill förbinda dig till.

 • Att vara nervös inför en intervju är normalt; det handlar ju om en viktig situation. Likaså kan intervjuaren på andra sidan bordet vara nervös.

  Oftast lindras nervositeten av att förbereda sig. Du kan till exempel skissa på svar på de vanligaste frågorna för att göra det enklare att sätta ord på dem även på intervjun.

  Gå igenom platsannonsen och titta på organisationens webbplats samt aktuella händelser.  Ta reda på hur du tar dig till intervjuplatsen och spara även intervjuarnas kontaktuppgifter.

  Förbered dig på att presentera dig yrkesmässigt och berätta varför just du skulle passa för uppgiften i fråga. Arbetsgivaren är särskilt intresserad av din motivation, din kompetens och ditt utvecklingsområde.

  Ofta vill man veta hur du är som teammedlem, kollega eller chef. Du kan också få frågor om dina framtidsplaner.

  Tänk på hur du talar om dig själv och din kompetens. Den uppskattning du ger dig själv får du även av andra. Försök vara öppen och positiv.

 • Videointervjuer har blivit en del av rekryteringsprocesser.  Videor används till varierande grad även inom den offentliga sektorn, till exempel av kommuner som rekryterar.

  En stor del av organisationerna i Finland använder sig av ett inhemskt verktyg, RecRight, för sina rekryteringar. Det finns även andra system. Du kommer dock sannolikt någon gång att stöta på RecRight när du söker arbete.

  Videor är ett effektivt sätt att lära känna ett större antal sökande. Intervjulänken kan skickas till upp till 20 potentiella kandidater. Till exempel fem av dessa kan sedan bli inbjudna till en personlig intervju.

  Ta del av frågorna innan du spelar in videon och tänk ut dina svar. Du kan skriva ned stödord som du har nedanför kameran, men undvik att läsa direkt på papper.

  Öva gärna på att svara på video. Du kan öva på intervjusvar kostnadsfritt på RecRight.com.

Den arbetssökandes välbefinnande

Typiskt för dagens arbetsliv är att vi måste söka arbete flera gånger under karriären. Ibland dyker det upp situationer då man oväntat måste söka jobb, till exempel på grund av uppsägning. Då kan man känna oro över sin utkomst och framtid. De tidigare planerna för karriären vänds upp och ner.

För många högutbildade utgör arbetet en stor del av livet och identiteten, och att förlora det påverkar självkänslan och ens bild av sig själv. Vår förmåga att klara av oväntade förändringar är mycket individuell.

Hur man kan ta sig igenom saker och byta riktning beror till exempel av ens tidigare erfarenheter och tro på den egna förmågan. Det blir lättare att ta sig igenom om du kan reda ut dina tankar med nära och kära eller hittar en grupp eller en person i samma situation att prata med.

 • Skriv en handlingsplan för arbetssökandet med ditt mål och deletapper längs vägen. En handlingsplan skapar struktur och en känsla av kontroll för vardagarna. Arbetssökande är hårt arbete, så lämna tillräckligt med tid för vila och sådant som främjar välbefinnandet.

  För att sökandet ska förbli meningsfullt behövs framgångar. Fundera på dina sätt att bedöma framgång. Dagliga framgångar som uppmuntrar kan till exempel vara att

  • kontakta arbetsgivare
  • skicka jobbansökningar
  • få nya LinkedIn-kontakter
  • bli inbjuden till arbetsintervju.

  Att söka arbete är en konst, och övning ger färdighet. Analysera ditt arbetssökande regelbundet och titta på resultaten.

  Om du trots flitigt sökande inte blir kallad till intervjuer, omvärdera målen med ditt arbetssökande och huruvida dina ansökningsdokument fungerar. Be rekryterare, kompisar eller Loimus karriärcoach om respons.

 • Arbetssökande är kopplat till en mängd känslor från entusiasm till osäkerhet. I något skede av sökandet möter var och en oundvikligen även besvikelser.  Förmågan att möta och hantera motgångar är däremot väldigt individuell.

  Du kan träna upp den, vilket är också att rekommendera. Redan en insikt om att misslyckanden hör till i jobbsökandet kan vara till hjälp. Att stanna upp vid negativa känslor får dig att växa och ger dig styrka att tåla motgångar.

  Med att stanna upp menas att höra och acceptera det du känner. När du låter tankarna tumla en stund orkar du gå framåt igen.

  I en röra av känslor kan du också påminna dig själv om det som är bra i livet, trots allt. Vad fungerar, vad gör dig glad?

  Vissa bakslag kan kännas särskilt hårda. Då är det bra att ta en liten time out och göra sådant som är viktigt för dig och som du njuter av.

  Du kan ha en handlingsplan även för stunder av misslyckande. Att ringa en vän, ta en promenad i naturen eller lyssna på musik som är viktig för dig kan få känslan av sorg att lätta.