Työnhaun ohjeistus

Työnhakuun liittyy monenlaisia taitoja, joita testataan työnhaun aikana. Siksi kannattaakin välillä arvioida, millaisia omat taidot ovat. Mikä sujuu ja tuottaa tulosta, mitä ehkä vielä olisi hyvä kehittää? Taitojen arviointi on tärkeää työnhakuvireenkin vuoksi. Tällä sivulla olevilla ohjeilla pääset hyvään alkuun.

Panosta CV:seen

CV on ehkä tärkein työnhaun asiakirja. Siksi sen tekemiseen kannattaa panostaa. CV kertoo sinun ammatillisesta osaamisestasi ja kokemuksestasi.  Hyvä CV on selkeä, helposti luettava ja räätälöity haettavaan tehtävään. Tärkeintä on, että CV kertoo sinun osaamisestasi. Pelkkä työnimikkeiden luetteleminen ei enää riitä.

 • Mieti, mikä on ammatillinen punainen lankasi, ja varmista, että CV:si elementit tukevat tätä viestiä. CV kirjoitetaan samalla kielellä kuin työpaikkailmoitus.

  CV:stä tulee löytyä

  • yhteystiedot
  • lyhyt esittely, jossa kerrot kuka olet ammatillisesti
  • työhistoria tuoreimmasta vanhimpaan
  • koulutus,
  • taidot (IT, kielet, menetelmät)
  • suosittelijat

  Lisäksi voit mainita harrastukset ja luottamustehtävät. Esittämisjärjestys voi vaihdella sen mukaisesti, mitä asioita haluat painottaa.

  Hyvän CV:n pituus on 1-2 sivua. CV:n pituuteen vaikuttaa luonnollisesti työhistorian pituus. Mitä enemmän sinulla on kertynyt työkokemusta, sen tärkeämpää on osata jättää vanhemmasta päästä pois.

  Yksisivuisuus karsii sisältöä jonkin verran, joten huolehdi, että muut tiedot löytyvät esimerkiksi Linkedinistä.

  Nosta esiin haettavan tehtävän kannalta oleellinen osaaminen työtehtävien kuvailuissa. Kerro millaisia taitoja olet tarvinnut työsi tekemiseen ja millaista osaamista työn myötä on karttunut. Mikäli olet ollut pitkään samalla työnantajalla, voit kuvata tehtävien ja vastuualueiden kehittymistä vuosien aikana.

  Osaamista voi kuvata myös saavutusten kautta. Kerro mahdollisimman konkreettisesti mitä olet saanut aikaiseksi ja millaista hyötyä tästä on ollut asiakkaille, organisaatiolle tai vaikkapa yhteiskunnallisesti.  Saavutukset voivat liittyä myös ajan tai rahan säästämiseen tai haastavan tilanteen läpivientiin.

  Hanki itsellesi myös muutama suosittelija. Parhaita ovat haettavan paikan kannalta kiinnostavat, esimerkiksi kyseisellä alalla työskentelevät henkilöt.

 • Visuaaliset CV:t ovat yleistyneet. Visuaalisessa CV:ssä hyödynnetään värejä, infograafeja, symboleita ja kuvaelementtejä. Parhaimmillaan se voi olla keino erottua mustavalkoisten ansioluetteloiden joukosta.

  Visuaalisen CV:n voit tehdä esimerkiksi Wordin valmiilla pohjilla tai Canva-ohjelmalla. Inspiraatiota voi hakea myös esimerkiksi Pinterestistä.

 • Yksityissektorin CV poikkeaa akateemisesta CV:stä sisällön, pituuden ja osaamisen esittämisen suhteen.

  Rekrytoijalle akateeminen maailma ei välttämättä ole kovin tuttu, joten sinun on osattava soveltaa kokemuksesi yksityisen sektorin maailmaan sopivaksi.

  Kerro tutkimusprojekteistasi tarkemmin ja avaa etenkin työsi tuloksia.

  • Mitä tutkimuksella on konkreettisesti saatu aikaan?
  • Millaisia asioita, tuotteita tai palveluita olet kehittänyt?
  • Ketkä ovat hyötyneet?
  • Voiko tuloksia hyödyntää laajemminkin?

  Käytä numerodataa, jos mahdollista ja tuo esille tutkimuksen budjetti, henkilömäärä, kesto ja laajuus. Kerro, mikä sinun osuutesi on ollut työryhmän yhdessä aikaan saamiin asioihin. Muista mainita myös käyttämäsi menetelmät ja ohjelmat ja standardit

  Nosta esiin myös muita elementtejä kuin vain tieteellinen tutkimuksesi. Esimerkiksi kouluttajakokemuksesi, yritysyhteistyössä tehdyt kehitysprojektit tai mahdolliset esimiestehtävät.

  Kerro tekemästäsi verkostoyhteistyöstä, kansainvälisyydestä sekä siitä, millaisten sisäisten tai ulkoisten sidosryhmien kanssa olet ollut tekemisissä ja millaisia taitoja yhteistyö on sinulta edellyttänyt.

  Voit koota listan julkaisuista ja lisätä ne CV:n liitteeksi. Yleensä niitä ei kannata laittaa suoraan CV:seen.

Keskity työhakemukseen

Työhakemuksen tarkoituksena on saada sinut työhaastatteluun. Parhaiten onnistut, kun kohdistat hakemuksesi mahdollisimman tarkkaan avoinna olevaan tehtävään.

Analysoi ilmoituksessa mainitut toiveet, ja mieti miten sinun osaamisesi ja taustasi vastaa kuhunkin haettuun ominaisuuteen. Saat hakemukseesi myyntihenkisyyttä, kun asetut potentiaalisen työnantajan asemaan ja käännät kokemuksesi ja osaamisesi hyödyksi, jota tarjoat hänelle.

  1. Aloita motivaatiosta. Kerro miksi haet avoinna olevaa paikkaa ja miksi organisaatio kiinnostaa sinua. Kerro lyhyesti kuka olet ja yhdistä se haettavaan tehtävään. Mitä olet tarjoamassa heille asiantuntijana?
  2. Perustele, miksi sinä olisit oikea henkilö tehtävään. Kerro haettavan työpaikan kannalta oleellisesta osaamisesta ja kokemuksesta. Vakuuttavuutta saat, kun kuvailet osaamistasi käytännön esimerkkien kautta.Vältä liikaa yksityiskohtaisuutta, tarkemmat tiedot löytyvät CV:stäsi.Jos olet käyttänyt viime vuodet väitöskirjan tekoon, älä painota tutkimustyötä ja sen aihetta liikaa hakiessasi jotain muuta kuin tutkimustehtävää. Myös aikaisemmasta työhistoriasta ja muista kuin oman alan töistä voi löytyä sellaista osaamista, mikä kannattaa tuoda esille.
  3. Kerro työskentelytyylistäsi ja vahvuuksistasi. Korosta niitä ominaisuuksia, joita ilmoituksessa haetaan. Vältä kliseitä, kuten ”Olen itsenäinen, mutta pidän myös tiimissä työskentelystä”. Kerro esimerkein, miten vahvuutesi tulevat esille työssäsi, se vakuuttaa varmemmin kuin ominaisuuksien luettelointi.
  4. Päätä hakemus motivaatiota vahvistavalla tavalla. Tässä kohtaa voit vastata myös mahdolliseen toiselle paikkakunnalle muuttoon tai työsuhteen aloittamisajankohtaan liittyvään toiveeseen.Lisää palkkatoive vain pyydettäessä. Halutessasi voit arvioida käypää palkkatoivetta Loimun Palkkanosturilla. Päätä hakemus aina ystävällisesti ja innostuneesti.

  Hakemus, kuten CV:kin kirjoitetaan samalla kielellä kuin ilmoitus.

 • Avoin hakemus poikkeaa hieman tavallisesta hakemuksesta. Sitä kirjoittaessasi sinulla ei ole tietoa avoimesta tehtävästä tai siitä, onko sellaista.

  Tutki ensin yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluita ja pohdi, miten sinun osaamisesi voisi heitä hyödyttää.  Tämä on tärkeää, sillä sinulla on hyvä olla näkemys siitä, millaisiin tehtäviin tarjoat työpanostasi.

  Kerro tämä heti hakemuksen alussa vaikkapa konkreettisten esimerkkien avulla. Älä jätä asiaa vastaanottajan pääteltäväksi, sillä silloin mahdollisuutesi jatkokeskusteluun heikkenevät. Halutessasi voit myös ilmaista, että olet kiinnostunut keskustelemaan muistakin tehtävistä.

  Pyri kohdentamaan hakemus tietylle henkilölle. Sopiva henkilö voi olla vaikkapa yksikön vetäjä tai pienessä organisaatiossa toimitusjohtaja.

  Hakemuksen lopuksi kerro millaisella aikataululla olet valmis aloittamaan.  Avoimeen hakemukseen yhdistetään aina yhteydenotto. Kerro, milloin otat yhteyttä vastaanottajaan. Sopiva ajankohta on esimerkiksi viikon tai kahden päästä hakemuksen lähettämisestä.

Mahdollinen palkkatoive esitetään, mikäli ilmoituksessa sellaista on pyydetty. Palkkatoive asemoidaan hakemuksen loppuun.

Löydä piilotyöpaikat

Piilotyönhaussa on erilaisia tapoja, joista jokainen voi löytää omansa. Muista, että työnhaussa kannattaa kokeilla eri strategioita, ja vaihtaa toimintatapaa, mikäli sitkeä työ ei tuota tulosta. Piilotyöpaikkojen etsiminen vaatii myös sitä, että kerrot verkostollesi sekä työnhaustasi että osaamisestasi.

 • Piilotyöhaun helpoin ja usein tunnistamaton tapa on töiden tuleminen hakijan syliin eli se, kun töitä tarjotaan.

  Sekin on piilotyöpaikka, kun työt jatkuvat aikaisemman työsuhteen jälkeen samalla työnantajalla tai jos sinulle soitetaan organisaatiosta, johon olet hakenut paljon aiemmin muihin tehtäviin.

 • Työpaikalla tarvittavasta osaajatarpeesta puhutaan myös kahvipöydissä, bussissa tai vaikka taloyhtiön pihalla. Kun etsinnässä on työpaikalla tarvittava osaaminen, on kyse piilotyöpaikasta.

  Paikkaa ei välttämättä ole muotoiltu vielä avoimen työpaikan muotoon. Voit kuulla työpaikasta itse, jolloin sinun täytyy uskaltaa tarjota osaamistasi heidän tarpeeseensa.

  Paikasta voi kuulla myös joku verkostoosi kuuluva, jolloin on kriittistä, että hän tunnistaa työmahdollisuuden sinulle sopivana ja osaa vinkata asiasta sinulle.

 • Astetta aktiivisempi tapa löytää piilotyöpaikka on, että kerrot työnhaustasi aktiivisesti muille. Sen voi tehdä some-kanavissa, sähköpostilla, puhelinkeskustelussa tai kasvotusten.

  Some-kanavista erityisesti ammatillinen LinkedIn tarjoaa monia mahdollisuuksia profiilin otsikoinnin muuttamisesta erilaisiin julkaisuihin.

  Voit myös pitää vaikka työnhakuun tai ammatilliseen kiinnostuksen kohteeseesi liittyvää blogia. Verkostossasi olevat ihmiset suhtautuvat sinuun todennäköisesti hyvin positiivisesti ja haluavat auttaa. Anna heille mahdollisuus olla työnhakusi tukena!

 • Rekrytointikonsulteilla on laajat yhteydet eri työnantajiin ja avoinna oleviin tehtäviin. He tuntevat oikeat ihmiset ja haluavat kasvattaa omaa osaajapankkiaan hyvillä hakijoilla.

  Heihin kannattaa siis olla yhteydessä työnhaun yhteydessä. Rekrytointikonsultteja löytyy suorahaku- ja rekrytointiyrityksistä. Täältä löydät listan suorahakuyrityksistä.

 • Kun tiedät alueellasi olevat toimijat, mielenkiintoiset projektit ja potentiaaliset rekrytoijat, on paljon helpompi valita ne, joita ensimmäisenä lähestyt.

  Kartoita, keitä tunnet eri tahoilta ja hanki heidän kauttaan lisätietoa kyseisen työnantajan tilanteesta. Työnantajista saat tietoa seuraamalla mediaa, etsimällä yrityslistauksia yritysten kattojärjestöjen kautta tai ottamalla yhteyttä Loimun urapalveluihin.

  Voimme auttaa yritystietopalvelumme avulla sinua etsimään juuri omalta alueeltasi tiettyjen toimialojen yrityksiä.

 • Aktiivisuus työnhaussa vaatii myös ajankohtaisten uutisten ja tapahtumien seuraamista. Yrityskaupat, fuusiot, laajennukset, uusien tuotteiden lanseeraukset tai projektien käynnistämiset tarkoittavat usein myös rekrytointitarvetta.

  Kun otat tässä vaiheessa yhteyttä ja tarjoat osaamistasi, olet todennäköisesti liikkeellä paljon ennen muita ja varmistat paikkasi vähintään haastatteluun.

 • Saatuasi riittävästi kasaan tietoa ja valmisteltuasi räätälöidyt hakupaperit, olet valmis kontaktoimaan yrityksiä.

  Kontaktointiin kuuluu myös kylmäsoiton valmistelu. Soitto kannattaa yhdistää hakemuksen lähettämiseen, näin varmistat sen, että tulet huomioiduksi. Voit soittaa joko ennen tai jälkeen hakupapereidesi lähettämisen.

  Soita pienissä yrityksissä suoraan toimitusjohtajalle, isommissa toiminnoista vastaavalle henkilölle, kuten esimerkiksi R&D johtajalle.

  Heidät saa kiinni vaihteen kautta soittamalla, parhaimpia aikoja ovat yleensä aamut. Saatat löytää yhteystiedot myös LinkedInista tai vanhoista työpaikkailmoituksista. Vinkkejä kylmäsoittoihin saat muun muassa Loimun webinaaritallenteista.

   

Työhaastattelu

Haastattelu on yleisin ja eniten käytetty henkilöarvioinnin menetelmä rekrytoinnissa työnhakijoiden arviointivaiheessa. Sen tarkoitus on tiedon kerääminen ja tavoitteena päätöksenteko.

Huomaathan, että haastattelu on molemminpuolinen arviointitilanne. Myös sinä olet osaltasi selvittämässä, vastaako työtehtävä odotuksiasi ja onko organisaatio sellainen, johon haluat sitoutua.

 • On normaalia, että haastattelu jännittää, onhan kyseessä tärkeä tilanne. Samalla tavoin haastattelu voi jännittää myös pöydän toisella puolella haastattelijaa.

  Valmistautuminen etukäteen yleensä lieventää jännitystä. Voit esimerkiksi jäsenellä vastauksiasi yleisimpiin esitettyihin kysymyksiin, jolloin ne on helpompaa sanoittaa myös haastattelussa.

  Kertaa työpaikkailmoitus ja tutustu organisaation verkkosivuihin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin.  Ota selvää, miten haastattelupaikalle pääsee, ja tallenna itsellesi ylös haastattelijoiden yhteystiedot.

  Valmistaudu esittelemään itsesi ammatillisesti ja kertomaan, miksi juuri sinä olisit sopiva valittuun tehtävään. Työnantajaa kiinnostaa erityisesti motivaatiosi, osaamisesi ja kehittymisalueesi.

  Usein halutaan tietää, millainen olet tiimin jäsenenä, työkaverina tai esimiehenä. Sinulta saatetaan myös kysyä tulevaisuuden suunnitelmistasi.

  Kiinnitä huomiota siihen, miten puhut itsestäsi ja omasta osaamisestasi. Sen arvostuksen, jonka annat itsellesi, antavat myös muut sinulle. Pyri olemaan avoin ja myönteinen.

 • Videohaastatteluista on tullut osaksi rekrytointiprosesseja.  Videot ovat käytössä vaihtelevasti myös julkisella sektorilla esimerkiksi kuntien rekrytoinneissa.

  Iso osa suomalaisista organisaatioista käyttää rekrytoinneissaan kotimaista videotyökalua eli RecRight-järjestelmää. Muitakin järjestelmiä on olemassa. Todennäköistä kuitenkin on, että RecRight-järjestelmä tulee työnhaussa jossain vaiheessa vastaasi.

  Videoiden avulla voidaan tutustua tehokkaasti isompaan osaan hakijoita. Haastattelulinkki voidaan lähettää jopa 20 potentiaaliselle hakijalle. Näistä esimerkiksi viidelle voi tulla kutsu henkilökohtaiseen jatkohaastatteluun.

  Tutustu kysymyksiin ennen videon kuvaamista, ja suunnittele vastauksiasi. Voit kirjoittaa itsellesi apusanoja kameran alle, mutta vältä sanasta sanaan vastaamista.

  Videolle vastaamista kannattaa harjoitella. Voit harjoitella haastatteluvastauksia maksuttomasti ReRight.com palvelussa.

Työnhakijan hyvinvointi

Tämän päivän työelämälle on tyypillistä, että joudumme työnhakuun moneen kertaan uramme aikana. Joskus työnhakutilanne tulee vastaan yllättäen, esimerkiksi irtisanomisen myötä. Tällöin mieltä voi painaa huoli toimeentulosta ja tulevaisuudesta. Aikaisemmin tehdyt suunnitelmat oman uran suhteen keikahtavat päälaelleen.

Monelle korkeakoulutetulle työ on iso osa elämää ja identiteettiä ja sen menettäminen vaikuttaa itsetuntoon ja omakuvaan.

On hyvin yksilöllistä, miten selviämme yllättävistä muutoksista. Selviytymiseen ja uudelleen suuntautumiseen vaikuttavat esimerkiksi aikaisemmat kokemukset sekä usko omiin kykyihin. Selviytymistä helpottaa, jos voit purkaa ajatuksiasi läheisten kanssa tai löydät itsellesi vertaisryhmän tai -henkilön.

 • Tee itsellesi työnhaun toimintasuunnitelma, johon pohdit tavoitteesi välietappeineen. Toimintasuunnitelma tuo rakennetta ja hallinnan tunnetta arkipäiviin. Työnhaku on kovaa työtä, joten jätä riittävästi tilaa levolle ja hyvinvointia edistäville teoille.

  Jotta työnhaku säilyy mielekkäänä, tarvitaan onnistumisia. Pohdi, mitkä ovat sinun onnistumisesi mittarit. Kannustavia päivittäisiä onnistumisia voi olla esimerkiksi

  • työnantajan kontaktointi
  • työhakemuksen lähettäminen
  • uusien LinkedIn-kontaktien saaminen
  • työhaastatteluun pääsy.

  Työnhaku on taitolaji ja harjoittelemalla taidot vahvistuvat. Analysoi säännöllisesti työnhakua ja kiinnitä huomiota tuloksiin.

  Jos kutsua työhaastatteluun ei kuulu ahkerasta työnhausta huolimatta, arvioi uudelleen työnhakusi tavoitteita ja työnhakuasiakirjojen toimivuutta. Pyydä palautetta rekrytoijilta, kavereilta tai Loimun uravalmentajalta.

 • Työnhakuun liittyy  monenlaisia tunteita innostuksesta epävarmuuteen. On väistämätöntä, että jokainen kohtaa työnhaussa jossain kohtaa myös pettymyksiä.  Kyky kohdata ja käsitellä vastoinkäymisiä on sen sijaan hyvin yksilöllistä.

  Taitoja voi ja kannattaa harjoitella. Jo sen tiedon sisäistäminen, että työnhakuun kuuluvat vastoinkäymiset, voi auttaa. Negatiivisten tunteiden äärelle pysähtyminen kasvattaa ja tuo vahvuutta sietää takaiskuja.

  Pysähtyminen tarkoittaa oman tunteen kuulemista ja hyväksymistä. Hetken vellonnan jälkeen jaksaa ottaa taas ottaa uusia askelia eteenpäin.

  Tunnemylläkän keskellä voi myös muistuttaa itseään siitä, mikä elämässä on hyvää, kaikesta huolimatta. Mikä toimii, mikä ilahduttaa?

  Joskus jokin takaisku voi koetella erityisen syvästi. Silloin kannattaa ottaa hetken aikalisä ja tehdä asioita, jotka ovat tärkeitä ja joista nautit.

  Työnhaun vastoinkäymisten hetkellekin voi tehdä toimintasuunnitelman. Puhelinsoitto ystävälle, kävely luonnossa tai itselle tärkeän musiikin kuuntelu voivat helpottaa surun tunteita.

Henkilökohtainen työnhakuvalmennus

Pohditko osaamisen tunnistamista, erottuvan työhakemuksen tekemistä tai tuottaako CV päänvaivaa? Tarvitsetko apua Linkedin-profiilin optimointiin, piilotyöpaikkojen löytämiseen tai työnhakumetodeiden päivittämiseen?

Henkilökohtaisessa työnhaun pikasparrauksessa (30 min) saat apua yksittäisiin työnhaun kysymyksiin tai vaikkapa vinkkejä CV:n tai hakemuksen sisältöön.