Material för samarbetsföreningar

Material för föreningar

På denna sida hittar du reklamer och Loimus logotyp för reklam samarbetsföreningar kan använda. Om du har önskemål om ett visst ämne för din förenings tidning, om du vill fråga efter tilläggsmaterial eller om du vill ge respons på ämnesföreningssamarbetet, reklamen eller tidningstexterna ska du kontakta den lokala campuspromotorn. Promotorernas kontaktuppgifter finns i slutet av sidan.

Loimus logotyp för elektroniska material

Loimus logotyp PNG

Loimus logotyp för overaller och andra tryckmaterial

På overallerna ska Loimus logotyp vara tryckt i svart eller vitt beroende på om overallerna är mörka eller ljusa. Reklamen ska alltid tryckas så stor som möjligt.

Loimus logotyp PDF

Artiklar för ämnesföreningarnas tidningar

Kontakta campuspromotorn vid ditt campus om du vill ha artiklar från Loimu för ämnesföreningens tidning.

Loimus verksamhetsledare Mikko Salos välkomstbrev riktat till gulnäbbar.

Välkomstbrev riktat till gulnäbbar 2023

Reklam för ämnesföreningarnas tidningar

Gulis

 • Fuksimainos A5-pysty suomi (.pdf)
 • Fuksimainos A5-vaaka suomi (.pdf)
 • Fuksimainos A5-pysty suomi mv (.pdf)
 • Fuksimainos A5-vaaka suomi mv (.pdf)
 • Fuksimainos A5-pysty ruotsi (.pdf)
 • Fuksimainos A5-vaaka ruotsi (.pdf)
 • Fuksimainos A5-pysty ruotsi mv (.pdf)
 • Fuksimainos A5-vaaka ruotsi mv (.pdf)

Studerande och StuderandePlus

 • Opiskelijamainos A5-pysty suomi (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-vaaka suomi (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-pysty suomi mv (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-vaaka suomi mv (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-pysty ruotsi (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-vaaka ruotsi (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-pysty ruotsi mv (.pdf)
 • Opiskelijamainos A5-vaaka ruotsi mv (.pdf)

Karriärtjänster

Ta kontakt

Promotorernas kontaktuppgifter finns här.