Medlemsförmåner

Gästmedlemskap inom Norden

Du som fått jobb i Sverige, Norge eller Danmark, kan bli gästmedlem i våra nordiska systerorganisationer. De kan hjälpa dig att ta reda på till exempel löneläge och anställningsvillkor i det land du ska arbeta i.

Gästmedlemskapet är gratis under ett helt år och du får samma medlemsservice som de ordinarie medlemmarna.

När du går till andra nordiska länder

  • Ansök om gästmedlemskap till det nordiska landets akademikerorganisation för naturvetare.
  • Fortsätt att betala medlemsavgift till Loimu.
  • Begär inträde i respektive lands a-kassa (motsvarande) och utträde ur Erko-kassan, men kontrollera först aktuella regler med Erko.

När du kommer från andra nordiska länder till Finland

  • Ansök om gästmedlemskap till Loimu.
  • Fortsätt att betala medlemsavgift till din moderförbund.
  • Begär inträde i Erko-kassan och utträde ur respektive lands a-kassa (motsvarande), men kontrollera först aktuella regler med din a-kassa.

Systerorganisationer i Norden

Sverige:
Naturvetarna Na

Norge:
Naturviterne

Danmark:
Dansk Magisterforening, DM
Jordbrugsakademikerne, JA


 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu