Loimus program för en hållbar framtid

I vårt program för en hållbar framtid för vi fram förslag från högutbildade experter inom naturvetenskapliga branscher, miljö- och skogsbranscher för att främja hållbar utveckling och Finlands framgång.

Loimu föreslår att Finlands regering under valperioden 2019–2023 ska upprätta sitt eget program för en hållbar framtid med hållbara lösningar inom närings-, utbildnings- och miljöpolitik som skapar välstånd och framgång för finländarna långt in i framtiden i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Finlands framtid och att bygga den ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Loimus förslag för att bygga en hållbar framtid är att

  • investera i utbildning och forskning som bidrar till konkurrenskraft, kompetens och innovationer
  • förbinda sig till att utveckla bioekonomibranscher och utbildnings- och forskningsnätverk för dessa
  • satsa på innovativ och resultatrik forsknings- och företagsverksamhet som knyts samman med hälso- och sjukvården
  • utnyttja naturresurser på ett hållbart och mångsidigt sätt samt genomföra skogs- och jordbrukspolitik med målet att öka kollagret
  • säkerställa att naturens mångfald i Finland bibehålls
  • främja likvärdiga möjligheter till ett flexibelt arbetsliv och att förena arbete och familjeliv samt de anställdas välbefinnande och påverkansmöjligheter.

Loimus kontor och beslutande förtroendepersoner förberedde Loimus program för en hållbar framtid under 2018. Programmet fungerar som en deklaration för vår samhällspåverkan. Innehållet i programmet för en hållbar framtid godkändes av Loimus fullmäktige på höststämman den 24 november 2018.

Utöver programmet för en hållbar framtid har Loimu publicerat sina förslag till Finlands regeringsprogram för valperioden 2019–2023 samt skogs- och jordbrukspolitiska förslag till regeringsprogrammet tillsammans med Agronomförbundet och Naturresurserna rf.