Förhandlingarna om universitetens kollektivavtal inleddes på fredagen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts också inom universitetssektorn då arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter lade fram sina mål för avtalet i Akavahuset fredagen den 11 februari. Samtidigt uppsades det allmänna kollektivavtalet för universitet så att avtalet upphör den 31 mars.

Universitetssektorn var en av de sista FOSU-sektorerna som inledde sin kollektivavtalskampanj, eftersom universitetskollektivavtalsperioden löper ut en månad senare än de kommunala, statliga och kyrkliga avtalen.

Kollektivavtalet för övningsskolor löper också ut i slutet av mars.

Tydliga mål

Katja Aho, FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn, säger att arbetstagarnas mål är tydliga.

– Våra huvudmål är att förbättra arbetsvillkoren, minska antalet visstidsanställningar, klargöra reglerna för distansarbete och arbete på flera platser och ta hänsyn till reformen av familjeledigheten i kollektivavtalet.

När det gäller löneökningar har FOSU traditionellt förespråkat allmänna procentuella ökningar som garanterar att löneökningar för alla personalkategorier säkerställs. Målen för ökningen kommer att bekräftas när förhandlingarna fortskrider.

Förhandlingarna fortsätter den 15 februari.

Mer information:

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)