Förhandlingarna om universitetens anställningsvillkor fortsatte på fredagen – Förtroendemännen har mycket ansvar vid lokala avtal

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 februari.

– Vi inledde en diskussion om förtroendemannens ställning och anknytande avtalsbestämmelser, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

Aho påminner om att kollektivavtalet garanterar universiteten omfattande möjligheter till lokala avtal och att förtroendemännens kompetens och tid som används för förtroendeuppdraget är till nytta också för arbetsgivarna.

– Lokala avtal är emellertid effektiva endast när förtroendemannen har tillräckligt med tid för att sköta det. Eftersom också arbetsgivaren drar nytta av förtroendemannens arbete, anser vi att tilläggstimmarna för att sköta förtroendemannens uppgifter är viktiga för alla.

FOSU betonar att omfattande möjligheter till lokala avtal förutsätter vid sidan av ökad tidsanvändning större rätt till information för förtroendemännen.

Universitetens löntagare i kollektivavtalsförhandlingarna representeras av FOSU, Pro och JHL som också driver säkerställande av förtroendemännens karriär- och löneutveckling och längre skyddstid i uppsägningssituationer.

Förhandlingarna fortsätter den 3 mars.

Mer information:

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)