Förhandlingarna om universitetens kollektivavtal inleddes på fredagen

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts också inom universitetssektorn då arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter lade fram sina mål för avtalet i Akavahuset fredagen den 11 februari. Samtidigt uppsades det allmänna kollektivavtalet för universitet så att avtalet upphör den 31 mars.

Universitetssektorn var en av de sista FOSU-sektorerna som inledde sin kollektivavtalskampanj, eftersom universitetskollektivavtalsperioden löper ut en månad senare än de kommunala, statliga och kyrkliga avtalen.

Kollektivavtalet för övningsskolor löper också ut i slutet av mars.

Tydliga mål

Katja Aho, FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn, säger att arbetstagarnas mål är tydliga.

– Våra huvudmål är att förbättra arbetsvillkoren, minska antalet visstidsanställningar, klargöra reglerna för distansarbete och arbete på flera platser och ta hänsyn till reformen av familjeledigheten i kollektivavtalet.

När det gäller löneökningar har FOSU traditionellt förespråkat allmänna procentuella ökningar som garanterar att löneökningar för alla personalkategorier säkerställs. Målen för ökningen kommer att bekräftas när förhandlingarna fortskrider.

Förhandlingarna fortsätter den 15 februari. Cirka 2 000 medlemmar i Loimu arbetar vid universiteten.

Avtalssoppan-webbplatsen av FOSU och förbund i universitetssektorn berättar de som arbetar i universitet vad kollektivavtalet betyder och innehåller: https://tyoehtosoppa.fi/sv/

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetschef Tarja Niemelä (Professorförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare) och intressebevakningsledare Mia Weckman (Forskarförbundet)

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildiningsarbetsgivarna

Det allmänna kollektivavtalet för universitetet gäller cirka 34 000 anställda.

Varför kollektivavtalsförhandlingar?

Arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förhandlar om ett antal arbetsrättsliga bestämmelser som inte finns i lag.

Förhandlingarna handlar bland annat om löneförhöjningar, total arbetstid för undervisnings- och forskningspersonal samt arbetstids- och semesterbestämmelser för övrig yrkespersonal. Kollektivavtalet fastställer en miniminivå över vilken mer gynnsamma villkor kan avtalas genom ett lokalt, preciserande avtal.

Kollektivavtalet innehåller kvalitativa och monetära förmåner. Förhandlingarna går vanligtvis ut på att först diskutera de kvalitativa målen och deras eventuella kostnadskonsekvenser och att sedan komma överens om lönerna som en del av det totala paketet.

Kontaktuppgifter

Katja Aho | förhandlingschef | universitetssektorn | 050 592 1646 | katja.aho@juko.fi | Twitter @aho_katja @JUKOry

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf representerar 200 000 arbetstagare i Akava genom sina kollektivavtal. Vi kommer överens om anställningsvillkoren i kommunerna, staten, socialvårdssektorn, universiteten, kyrkorna och Avainta-branscherna samt i Nationalgalleriet och Arbetshälsoinstitutet.

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)