Universitetssektorns avtalsförhandlingar fortsatte i torsdags

Universitetssektorns avtalsförhandlingar fortsatte i torsdagsFörhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 3 mars.

– Vi diskuterade i dag arbetstidskapitlen i avtalet för övrig personal och undervisnings- och forskningspersonal, berättar FOSU:s förhandlingschef Katja Aho.

För övrig sakkunnigpersonal är FOSU:s mål att kollektivavtalets bestämmelser bättre än för närvarande erkänner distansarbete och multilokalt arbete samt arbete som utförs under resor.

– Distansarbete är ett normalt sätt att arbeta och coronatiden har visat att distansarbete också fungerar vid universitet. För oss är det viktigt att arbetsgivaren behandlar dem i samma ställning eller dem som utför samma uppgifter jämlikt när det gäller distansarbete, betonar Aho.

I fråga om undervisnings- och forskningspersonalen eftersträvar FOSU en ändring av kollektivavtalsbestämmelserna så att de bättre skulle stöda mångsidigare undervisning, beakta ökningen av undervisningsmängden och möjliggöra forskning.

– Undervisnings- och forskningspersonalen ska ha arbetsförhållanden som möjliggör långsiktig forskning. Grundforskning stärker vårt samhälles kunskapsbas och kristålighet, betonar Tarja Niemelä, ordförande för delegationen för universitetssektorn (Professorsförbundet).

Förhandlingarna fortsätter den 10 mars.

Mer information:

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)