Dagens teman vid universitetsförhandlingarna – lönesystem och visstidsanställningar

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 18 mars.

I dag diskuterade avtalsparterna utvecklandet av lönesystemet och minskningen av den relativa andelen visstidsanställningar.

FOSU:s mål är att utveckla lönerna och lönesystemen med hjälp av ett långvarigare löneprogram, åtgärda flaskhalsar och främja jämställdheten.

– Vi vill stärka universitetens konkurrenskraft som arbetsplatser och föregångare i ett gott arbetsliv som förnyats efter undantagsförhållandena, betonar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho.

– Över 70 procent av undervisnings- och forskningspersonalen är visstidsanställda. Sätt att korrigera situationen måste också hittas vid kollektivavtalsbordet.

Förhandlingarna fortsätter den 21 mars.

Förhandlingarna under luppen i alla våra kanaler!

Vi berättar om avtalsförhandlingarna på vår hemsida www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry med hashtaggarna #neuvotellen2022 #yliopisto #meolemmeyliopisto. Förhandlingsinnehåll speciellt för ungdomar finns på Instagram @juko_ry.

Avtalssoppan-webbplatsen av FOSU och förbund i universitetssektorn berättar för dem som arbetar vid universitet vad kollektivavtalet betyder och innehåller: tyoehtosoppa.fi/sv/.

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetschef Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare) och intressebevakningsledare Mia Weckman (Forskarförbundet)

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Det allmänna kollektivavtalet för universitetet gäller cirka 34 000 anställda.

Varför kollektivavtalsförhandlingar?

Arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förhandlar om ett antal arbetsrättsliga bestämmelser som inte finns i lag.

Förhandlingarna handlar bland annat om löneförhöjningar, total arbetstid för undervisnings- och forskningspersonal samt arbetstids- och semesterbestämmelser för övrig yrkespersonal. Kollektivavtalet fastställer en miniminivå över vilken mer gynnsamma villkor kan avtalas genom ett lokalt, preciserande avtal.

Kollektivavtalet innehåller kvalitativa och monetära förmåner. Förhandlingarna går vanligtvis ut på att först diskutera de kvalitativa målen och deras eventuella kostnadskonsekvenser och att sedan komma överens om lönerna som en del av det totala paketet.

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)