Takten vid universitetsförhandlingarnas avtalsbord blir intensivare

Förhandlingarna om universitetens cirka 34 000 löntagares anställningsvillkor fortsatte den 25 mars.

– Förhandlingarna går nu in i ett intensivt skede där vi börjar utforma en helhetsuppgörelse, berättar FOSU:s förhandlingschef för universitetssektorn Katja Aho.

Nästa vecka träffas parterna vid avtalsbordet måndag, tisdag, onsdag och torsdag.

Universitetens allmänna kollektivavtal har sagts upp så att det upphör torsdagen den 31 mars. Om ett förhandlingsresultat inte nås före det, övergår de universitetsanställda till ett avtalslöst läge fredagen den 1 april.

I ett avtalslöst läge tillämpas vid universiteten bestämmelserna i det gamla kollektivavtalet tills ett nytt avtal träder i kraft. Detta kallas för efterverkan.

I ett avtalslöst läge finns det ingen fredsplikt, det vill säga olika påtryckningsåtgärder är möjliga om löntagarna och arbetsgivaren inte kan komma överens om arbetsvillkoren.

Avtalsförhandlingarna inom universitetssektorn inleddes den 11 februari.

Förhandlingarna under luppen i alla våra kanaler!

Vi berättar om avtalsförhandlingarna på vår hemsida www.juko.fi. Följ oss och diskussionen också på Facebook och Twitter @JUKOry med hashtaggarna #neuvotellen2022 #yliopisto #meolemmeyliopisto. Förhandlingsinnehåll speciellt för ungdomar finns på Instagram @juko_ry.

Avtalssoppan-webbplatsen av FOSU och förbund i universitetssektorn berättar för dem som arbetar vid universitet vad kollektivavtalet betyder och innehåller: tyoehtosoppa.fi/sv/.

Avtal | Allmänt kollektivavtal för universitet och Kollektivavtal för övningsskolor

Förhandlare | förhandlingschef Katja Aho (FOSU), universitetsdelegationens ordförande, verksamhetschef Tarja Niemelä (Professorsförbundet), specialsakkunnig Hanna Tanskanen (OAJ), förhandlingschef Petri Toiviainen (Högskoleutbildade samhällsvetare) och intressebevakningsledare Mia Weckman (Forskarförbundet)

Huvudavtalsorganisationer | FOSU, Fackförbundet Pro, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Bildningsarbetsgivarna

Det allmänna kollektivavtalet för universitetet gäller cirka 34 000 anställda.

Varför kollektivavtalsförhandlingar?

Arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förhandlar om ett antal arbetsrättsliga bestämmelser som inte finns i lag.

Förhandlingarna handlar bland annat om löneförhöjningar, total arbetstid för undervisnings- och forskningspersonal samt arbetstids- och semesterbestämmelser för övrig yrkespersonal. Kollektivavtalet fastställer en miniminivå över vilken mer gynnsamma villkor kan avtalas genom ett lokalt, preciserande avtal.

Kollektivavtalet innehåller kvalitativa och monetära förmåner. Förhandlingarna går vanligtvis ut på att först diskutera de kvalitativa målen och deras eventuella kostnadskonsekvenser och att sedan komma överens om lönerna som en del av det totala paketet.

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)