Medlemsinfo för kommunanställda Kommunteamet 3/2022 har kommit ut

Akava-förbunden informerar sina medlemmar om arbetsmarknadsfrågor som berör den kommunala sektorn bl.a. genom infobladet Kommunteamet som utkommer fyra gånger om året. Läs Kommunteamet på nätet www.kuntatiimi.fi.

Kommunteamet 3/2022 innehåller bl.a.

  • Sote med i juniavtalet mellan FOSU, JAU och KT
  • Vilka nya saker för avtalet mellan KT och Sote rf med sig?
  • Ställ upp som kandidat i vårens förtroendemannava
  • Avaintes följer kommunsektorns avtal

Ladda ner artikeln

  • Den här artikeln (pdf)