Anställningen

Lönerekommendationer inom industrin 2019

Loimus lönerekommendationer revideras varje år efter att man har fått resultaten beträffande lönerna från den senaste arbetsmarknadsundersökningen. Rekommendationerna bygger på 75-procentsfraktilen i lönestatistiken, dvs. 25 procent av de personer som har svarat får högre lön än rekommendationen.

Rekommendationerna för år 2019 bygger på Loimus arbetsmarknadsundersökning år 2018. Lönenivåerna varierar mellan olika branscher, och är 10 - 15 procent högre än rekommendationerna nedanför inom skogssektorn.

Lönerekommendation för personer som har utexaminerats år  2018 eller 2019  är  3 300 euro/mån.

En persons placering i lönegrupperna avgörs utifrån arbetsuppgifterna. Minimilönerna i de olika grupperna är följande:

Grupp I

Nedre gräns 4 200 euro/mån. Uppgifterna förutsätter högre högskoleexamen och kräver högst några års arbetserfarenhet. Expertuppgifter.

Grupp II

Nedre gräns 5 200 euro/mån. Arbetsuppgifter som kräver specialkunskaper, speciella färdigheter eller flera års arbetserfarenhet. Krävande expertuppgifter eller uppgifter inom den lägre mellanledningen.

Grupp III

Nedre gräns 6 300 euro/mån. Arbetsuppgifterna inkluderar chefsansvar eller ansvar för en uppgiftshelhet/målsättningar. Uppgifter inom mellanledningen eller mycket krävande expertuppgifter.

Grupp IV

Nedre gräns 5 600 euro/mån. Chefer och ledare på nedre mellannivå, t.ex. produktionschef, grupp/teamledare

Grupp V

Nedre gräns 6 200 euro/mån. Chefer och ledare på högre mellannivå, t.ex. avdelningschef, forskningschef

Grupp VI

Nedre gräns 8 400 euro/mån. Krävande chefsuppgifter eller budgetansvar. Uppgifter inom den högre mellanledningen/ledningen. Lönen beror bl.a. på storleken på den organisation som leds.

Grupp VII

Högsta ledningen. Personlig avtalslön enligt uppgiftens kravnivå och omfattningen på det ekonomiska ansvaret.

 

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu