Anställningen

Intressebevakning inom universitetssektorn

Intressebevakningen för Loimus medlemmar inom universitetssektorn sköts genom Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. FOSU har en universitetsförhandlingskommitté. Förhandlingskommittén beslutar om kollektivavtal och ställningstaganden inom universitetssektorn samt upprättar ett förslag till godkännande eller avslag av kollektivavtal till FOSU:s styrelse. Arbetsgivaren företräds av Sivistystyönantajien liitto som är medlem i Finlands Näringsliv EK.

I egenskap av nationell huvudavtalsorganisation förhandlar FOSU rf. om tjänste- och arbetskollektivavtal för Akavas medlemmar inom den offentliga sektorn och inom jämförbara sektorer. Dessa avtal reglerar löner och andra tjänsteförhållandevillkor. Det finns ungefär 18 000 anställda inom universitetssektorn som är medlemmar i FOSU:s förbund.

Lokal intressebevakning är också en väsentlig del av FOSU:s verksamhet. FOSU har fler än 2 000 ombudsmän varav ett par hundra inom universitetssektorn. Ombudsmännen förhandlar med arbetsgivare på arbetsplatserna och bistår medlemmarna i frågor kring arbetsförhållanden.
För Loimus medlemmar inom universitetssektorn tillämpas universitetens allmänna kollektivavtal.

Ungefär 2 000 Loimumedlemmar arbetar inom universitetssektorn.

Intressebevakning inom universitetssektorn sköts inom Loimu av förhandlingschef Maija Arvonen, maija.arvonen (at) loimu.fi.

 

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Tel. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Loimus dataskyddsbeskrivning

© 2020 Loimu