Geografi och regionalvetenskap

Geografi undersöker jorden, fenomen på dess yta samt människors påverkan på naturen och på olika samhällsfenomen. Geografer utbildas i Helsingfors, Uleåborg, Åbo och vid Östra Finlands universitet i Joensuu, medan regionalvetenskap kan studeras i Tammerfors. Typiskt för geografi är ett brett perspektiv, ett djuplodande sätt att undersöka naturen, mänsklig insikt och komplexa fenomen. Geografi kopplar samman samhällsvetenskaperna med naturvetenskaperna och fungerar som en bro mellan dessa två områden.

Cirka 100 personer inom naturvetenskaper tar årligen examen i geografi. Från regional- och miljövetenskaperna tar årligen ett tiotal magisterexamen i samhällsvetenskaper och cirka 40 personer tar förvaltningsmagisterexamen.

Branscher som ger arbete och exempel på arbetsgivare

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen
  • Landskapsförbund
  • Städer och kommuner
  • HRT
  • Pöyry
  • CGI
  • Esri Finland
  • Sitowise
  • Ramboll
  • Finlands miljöcentral
  • Naturresursinstitutet (Luke)
  • Lantmäteriverket LMV
  • Metsähallitus
  • Meteorologiska institutet
  • Trafikledsverket
  • Utrikesministeriet
  • Migrationsverket
  • Högstadier och gymnasier
  • Aalto universitet
  • Helsingfors universitet
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto

Fenomen inom området

 • Geodata, fjärrmätning, mängden data och det ökade behandlingsbehovet
 • Behov av behandling av och forskning om komplexa fenomen, som urbanisering och klimatförändring
 • Ökad respekt för naturen, naturobjekt och naturplanering

Titlar på arbetsmarknaden

Sysselsättning och karriärutsikter

Det finns cirka 2 700 geografer på arbetsmarknaden, och arbetslösheten ligger på 3 procent. Cirka 1 000 personer har avlagt förvaltningsmagisterexamen, magisterexamen i samhällsvetenskaper eller politices magisterexamen i regional- eller miljövetenskap. Arbetslösheten är nära det akademiska genomsnittet, cirka 4 procent.

Geografer arbetar med undervisning, administration och projektledning, forskning vid universitet och forskningsinstitut samt med planerings-, utvecklings- och konsultuppgifter. Behovet av dataexperter och personer med forsknings- och utredningskompetens inom komplexa fenomen kommer sannolikt att öka något i framtiden.

Söker du jobb?

Vi har sammanställt lediga tjänster i branschen tillsammans med Duunitori för att hjälpa dig med din jobbsökning – var så god!