Maantiede ja aluetiede

Maantiede tutkii maapalloa, sen pinnan ilmiöitä sekä ihmisten vaikutusta luontoon ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Maantieteilijöitä koulutetaan Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, aluetieteilijöitä Tampereella. Maantieteelle on tyypillistä laaja-alaisuus, luonnon ja ihmisen ymmärryksen yhdistävä ja monimutkaisiin ilmiöihin pureutuva tarkastelu. Maantiede nivoo yhteiskuntatieteet luonnontieteisiin ja toimii siltana näiden kahden alan välillä.

Maantieteilijöitä valmistuu luonnontieteistä noin 100 vuosittain. Alue- ja ympäristötieteistä valmistuu YTM-tutkinnolla noin 10, HTM-tutkinnolla noin 40 henkilöä vuosittain. Työpaikka löytyy tyypillisimmin Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta tai Pohjois-Pohjanmaalta.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • ELY:t
  • Maakuntaliitot
  • Kaupungit ja kunnat
  • HSL
  • Pöyry
  • CGI
  • Esri Finland
  • Sitowise
  • Ramboll
  • Suomen Ympäristökeskus SYKE
  • Luonnonvarakeskus LUKE
  • Maanmittauslaitos
  • Metsähallitus
  • Ilmatieteenlaitos
  • Väylävirasto
  • Ulkoministeriö
  • Maahanmuuttovirasto
  • Yläkoulut ja lukiot
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto

Alan ilmiöitä

 • Paikkatieto, kaukokartoitus, datan määrän ja sen käsittelytarpeen lisääntyminen
 • Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen tyyppisten moniulotteisten ilmiöiden käsittelyn ja tutkimuksen tarve
 • Luonnon ja luonto- sekä virkistyskohteiden arvostuksen nousu ja suunnittelun tarve
 • Projektityöskentelytaitojen tarve

Maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Maantieteilijöitä on työmarkkinoilla noin 2 800 ja työttömyysaste on alle 3 prosenttia. Alue- ja ympäristötieteen HTM, YTM ja VTM tutkinnon suorittaneita on työmarkkinoilla noin 1 000. Työttömyysaste on akateemista keskiarvoa lähellä, noin 4 prosenttia.

Maantieteilijöitä työskentelee opetustehtävissä, hallinnollisissa ja projektinjohtotehtävissä, tutkimustyössä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, sekä suunnittelu-, kehitys- ja konsultointitehtävissä. Dataosaajien ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimus- ja selvitysosaajien tarve on todennäköisesti tulevaisuudessa varovaisessa kasvussa.

Suunnittelumaantieteilijän uratarina

Suunnittelumaantieteilijän taustalla Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo sparraa alaisiaan esittämään rohkeasti ajatuksiaan ja kehittämään ideoita, sillä muuten ei synny uutta ja innovatiivista. Rohkeus on auttanut häntä itseään tarttumaan uusiin työtehtäviin silloinkin, kun ala on ollut hänelle vieras.

Maantieteen ja aluetieteen avoimet työpaikat

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!