Maantiede ja aluetiede

Maantiede tutkii maapalloa, sen pinnan ilmiöitä sekä ihmisten vaikutusta luontoon ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Maantieteilijöitä koulutetaan Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa, aluetieteilijöitä Tampereella. Maantieteelle on tyypillistä laaja-alaisuus, luonnon ja ihmisen ymmärryksen yhdistävä ja monimutkaisiin ilmiöihin pureutuva tarkastelu. Maantiede nivoo yhteiskuntatieteet luonnontieteisiin ja toimii siltana näiden kahden alan välillä.

Maantieteilijöitä valmistuu luonnontieteistä noin 100 vuosittain. Alue- ja ympäristötieteistä valmistuu YTM-tutkinnolla noin 10, HTM-tutkinnolla noin 40 henkilöä vuosittain.

Työllistävät alat ja esimerkkejä työnantajista

  • ELY:t
  • Maakuntaliitot
  • Kaupungit ja kunnat
  • HSL
  • Pöyry
  • CGI
  • Esri Finland
  • Sitowise
  • Ramboll
  • Suomen Ympäristökeskus SYKE
  • Luonnonvarakeskus LUKE
  • Maanmittauslaitos
  • Metsähallitus
  • Ilmatieteenlaitos
  • Väylävirasto
  • Ulkoministeriö
  • Maahanmuuttovirasto
  • Yläkoulut ja lukiot
  • Aalto yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Oulun yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto

Alan ilmiöitä

 • Paikkatieto, kaukokartoitus, datan määrän ja sen käsittelytarpeen lisääntyminen
 • Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen tyyppisten moniulotteisten ilmiöiden käsittelyn ja tutkimuksen tarve
 • Luonnon ja luonto- sekä virkistyskohteiden arvostuksen nousu ja suunnittelun tarve

Maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden nimikkeitä työssä

Työllisyys ja uranäkymät

Maantieteilijöitä on työmarkkinoilla noin 2 700 ja työttömyysaste on 5 prosenttia. Alue- ja ympäristötieteen HTM, YTM ja VTM tutkinnon suorittaneita on noin 900. Työttömyysaste on akateemista keskiarvoa hieman korkeampi, noin 6 prosenttia.

Maantieteilijöitä työskentelee opetustehtävissä, hallinnollisissa ja projektinjohtotehtävissä, tutkimustyössä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, sekä suunnittelu-, kehitys- ja konsultointitehtävissä. Dataosaajien ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimus- ja selvitysosaajien tarve on todennäköisesti tulevaisuudessa varovaisessa kasvussa.

Maantieteen ja aluetieteen avoimet työpaikat

Olemme listanneet työnhakusi avuksi alan avoimet työpaikat Duunitorin syötteeseen – ole hyvä!