Loimu vastustaa kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksujen nostamista

Loimu on mukana Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL), Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) sekä useiden ammattiliittojen yhteisessä kannanotossa lukukausimaksujen niin sanottua täyskatteellistamista vastaan.
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on esittänyt hallitusneuvottelijoille toimittamissaan materiaaleissa kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellistamista, mikä merkitsisi käytännössä maksujen merkittävää nostoa opiskelijoille. Muutos vähentäisi OKM:n arvion mukaan EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää 43 %:lla. OKM:n esitys on suoraan ristiriidassa muun muassa korkeakoulutuksen kestävän kasvun ohjelman linjausten sekä koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan kanssa

Loimun tavoitteena on saada Suomeen lisää kansainvälisiä osaajia, minkä saavuttamiseksi tarvitaan myös lisää kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Nyt esitetty muutos veisi yliopistoilta kannustimet kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisäämiseen ja vähentäisi ministeriön omankin arvion mukaan ulkomaisten opiskelijoiden määrää merkittävästi. Suunta on siis aivan väärä.

Lue koko kannanotto SYL:n sivuilta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)