Mikä on Loimu?

Loimun Kestävän tulevaisuuden ohjelma

Kestävän tulevaisuuden ohjelmassamme tuomme esiin korkeimmin koulutettujen luonnontieteellisten, ympäristö- ja metsäalojen asiantuntijoiden esitykset suomalaisen menestyksen ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Loimu esittää, että Suomen hallitus laatii vaalikaudella 2019–2023 oman Kestävän tulevaisuuden ohjelmansa, jonka elinkeino-, koulutus- ja ympäristöpolitiikan kestävät ratkaisut tuottavat suomalaisille hyvinvointia ja menestystä pitkälle tulevaisuuteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Suomen tulevaisuuden ja sen rakentamisen tulee olla kestävää niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.

Loimun esitykset kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi ovat:

  • Investoiminen kilpailukykyä, osaamista ja uusia innovaatioita edistävään koulutukseen ja tutkimukseen
  • Sitoutuminen biotalousalojen ja niiden koulutus- ja tutkimusverkoston kehittämiseen
  • Panostaminen terveydenhuoltoon nivoutuvaan innovatiiviseen ja tulokselliseen tutkimus- ja yritystoimintaan
  • Luonnonvarojen kestävään ja monipuoliseen hyödyntämiseen sekä hiilivaraston kasvuun tähtäävän metsä- ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen
  • Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymisen varmistaminen
  • Työelämän joustavuuden, työ- ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksien yhdenvertaisuuden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen

Kestävän tulevaisuuden ohjelman lisäksi Loimu on julkaissut omat esityksensä Suomen hallitusohjelmaan vaalikaudelle 2019–2023 sekä yhteiset metsä- ja maatalouspoliittiset hallitusohjelmaesitykset Agronomiliiton ja Luonnonvarat ry:n kanssa.

 

 

Loimu

Mikonkatu 8 A, 8.krs
00100 Helsinki
Puh. 09 6226 850
loimu@loimu.fi

Toimiston yhteystiedot

Loimun tietosuojaseloste

© 2021 Loimu