Loimun toimistolla on WWF Green Office -sertifikaatti

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toimistolla on WWF:n Green Office -sertifikaatti.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennetään organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Se ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta. Loimu haluaa olla osaltaan mukana toteuttamassa kestävää tulevaisuutta.

Myönnetty sertifikaatti osoittaa, että Loimun toimiston ja henkilöstön toiminta vastaa WWF:n asettamia kriteerejä, ja että olemme sitoutuneet ympäristötoimiemme parantamiseen myös jatkossa.

WWF Green Office -sertifikaatin kriteerit ja seuranta

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä sisältää
• itsearvioinnin
• ympäristöohjelman
• hiilijalanjäljen laskennan
• kulutustapamittarin
• sertifikaatin.


Seuraava WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän tarkastus Loimun toimiston toimintaan tehdään keväällä 2026. Vuosittain tehdään muun muassa hiilijalanjäljen laskenta.

Loimun toimiston toiminnan hiilijalanjälki ja sen kehitys


Loimun toimiston hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 37,24 tCO₂, mikä on 6,6 % pienempi kuin vuonna 2021 (39,89 tCO₂). Hiilijalanjälki pieneni erityisesti vähäisemmän energiankulutuksen, eli kiinteistön lämmitysjärjestelmän kehittämisen ja tavanomaista lämpimämmän vuoden ansiosta. Hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun Aikatalo ja siinä oleva toimistotila siirtyivät uusiutuvan energian sähkösopimukseen 1.1.2021.
Koronapandemian rajoitukset vaikuttivat vuosien 2020–21 liikkumisen päästöihin vähentäen ne lähes nollaan. Vuonna 2022 Loimun 5-vuotisjuhlavuoden tapahtumat kahdeksalla paikkakunnalla lisäsivät liikkumisen päästöjä.

Loimu ry:n toimiston kulutus vuonna 2022.

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi etsitään jatkuvasti uusia keinoja, sillä Loimun jäsenmäärän kasvu (5,9 % vuonna 2022 ja 7,1 % vuonna 2021) kasvattaa samalla palveluiden, hankintojen ja liikkumisen päästöjä.

Lisätietoja: