Loimun toimistolla on WWF Green Office -sertifikaatti

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun toimistolla on WWF:n Green Office -sertifikaatti.

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmällä pienennetään organisaation aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Se ohjaa asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita toimenpiteitä, mittaamaan tuloksia ja parantamaan suoritusta. Loimu haluaa olla osaltaan mukana toteuttamassa kestävää tulevaisuutta.

Myönnetty sertifikaatti osoittaa, että Loimun toimiston ja henkilöstön toiminta vastaa WWF:n asettamia kriteerejä, ja että olemme sitoutuneet ympäristötoimiemme parantamiseen myös jatkossa.

WWF Green Office -sertifikaatin kriteerit ja seuranta

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä sisältää
• itsearvioinnin
• ympäristöohjelman
• hiilijalanjäljen laskennan
• kulutustapamittarin
• sertifikaatin.


Seuraava WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän tarkastus Loimun toimiston toimintaan tehdään keväällä 2026. Vuosittain tehdään muun muassa hiilijalanjäljen laskenta.

Loimun toimiston toiminnan hiilijalanjälki ja sen kehitys

Toimintamme hiilijalanjälki vuonna 2023 on 33,20 hiilidioksiditonnia (tCO₂). Vaikka samaan aikaan jäsenmäärä on kasvanut 3,2 prosenttia, on hiilijalanjälki 11 prosenttia pienempi kuin edeltävänä vuonna 2022 (37,24 tCO₂). 

Viime vuonna hiilijalanjälki pieneni vähäisten hankintojen vuoksi, sillä hankimme toimistolaitteita 70 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2022 hankimme useita uusia it-laitteita korvaamaan liittojen fuusiovaiheessa hankittuja laitteita.  

Hankintoja lukuun ottamatta kulutus ja sen aiheuttamat päästöt kasvoivat monella muulla osa-alueella. Toimistotilojemme energiankulutus kasvoi 33 prosenttia 289 471 kWh:iin 217 436 kWh:sta vuoden 2023 aikana. 

Hiilijalanjäljen pienentämiseksi etsitään jatkuvasti uusia keinoja, sillä jäsenmäärän kasvu kasvattaa samalla palveluiden, hankintojen ja liikkumisen päästöjä. Jäsenmäärämme on kasvanut 3,2 prosenttia vuonna 2023, 5,9 prosenttia vuonna 2022 ja 7,1 prosenttia vuonna 2021.

Lisätietoja: