Työsuojeluvaltuutettu turvanasi työpaikalla

Työsuojeluvaltuutettu on lakisääteisesti valittava sellaisilla työpaikoilla, joilla työskentelee yli kymmenen henkilöä. Hän edustaa yrityksen koko henkilöstöä.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluvat henkilöstön fyysinen ja henkinen työhyvinvointi sekä työturvallisuus ja -terveys. Hän käy työsuojelua koskevia neuvotteluja työnantajan kanssa ja toimii kiinteässä yhteistyössä myös työsuojeluviranomaisten kanssa.

Työilmapiiriin ja henkilöstön jaksamiseen liittyvät ongelmat kuuluvat siis ensisijaisesti työsuojeluvaltuutetun hoidettaviksi. Käytännössä työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies kuitenkin yleensä ratkovat näitä ongelmia yhdessä, sillä varsinkin erilaisissa työpaikan muutostilanteissa työhyvinvointi ja työsuhteen ehdot saattavat linkittyä tiiviisti toisiinsa.