Akavan ratkaisuehdotuksia työelämämuutosten tasapainottamiseksi

Suomen hallitus on toteuttamassa huomattavia heikennyksiä työsuhdeturvaan. Akava on tarjonnut hallitukselle ratkaisuehdotuksia, joiden avulla niihin voitaisiin saada tasapainoa ottamalla huomioon myös työntekijän näkökulma. Muutoksia ja niiden vaikutuksia tulisi tarkastella kokonaisuutena ja etsiä järjestöjen ja hallituksen yhteistyöllä ja neuvotteluilla keinot, joilla saavutetaan työllisyysvaikutuksia. Ehdotukset eivät kuitenkaan ole saaneet minkäänlaista vastakaikua.

Tasapuolisuutta irtisanomissuojaan…

Merkittävä heikennys työntekijän työsuhdeturvaan on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen.  Jatkossa työntekijän henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää asiallinen syy, kun nyt edellytys on asiallinen ja painava syy. Yksilökohtaisessa irtisanomisessa on vaadittava jatkossakin painava ja asiallinen syy. Jos irtisanomissuojaa muutetaan, muutokset on arvioitava tasapainoisena kokonaisuutena. Työnantajalle voitaisiin esimerkiksi säätää Ruotsin mallin mukaisesti velvollisuus neuvotella työsuhteen jatkamisesta myös työntekijää edustavan järjestön kanssa, jos hän on järjestäytynyt. 

Vähimmäisirtisanomisaikaa tulisi samalla pidentää ja korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä korottaa. Ruotsin esimerkkiä seuraten irtisanotulle tulisi antaa kirjalliset ohjeet siitä, miten irtisanomisen laillisuuden voi kiistää ja hakea sen perusteella korvauksia. Lisäksi laittomasti irtisanotulle voitaisiin säätää oikeus palata takaisin työhönsä – Ruotsin mallia noudattaen.

… ja määräaikaisuuksiin 

Hallitus on heikentämässä määräaikaisten työntekijöiden asemaa ja väljentämässä määräaikaisen työsuhteen edellytyksiä. Jos tämä toteutuu, pitää samalla säätää määräaikaiselle työntekijälle oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa milloin tahansa määräaikaisesta työsuhteesta, joka kestää yli kuusi kuukautta. Tämä olisi erittäin tärkeää tilanteessa, jossa työntekijälle on tarjolla toistaiseksi voimassa oleva työsuhde määräaikaisen työsuhteen aikana. Määräaikaisten työsuhteiden ketjutuksen estämiseksi lainsäädäntöä pitää täsmentää siten, että raskaus- ja perhevapaa eivät olisi perusteltuja syitä olla tekemättä tai jatkamatta määräaikaista työsopimusta.

Työttömyysturvan leikkauksia muutettava maltillisemmiksi

Jos hallitus etenee ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastamisessa, pitäisi työttömyysturvan enimmäismaksuaika porrastaa palkansaajan työhistorian mukaan. Akava esittää, että ensimmäinen porras asetetaan 4 kuukauden työttömyyden jälkeen. Asiantuntijatyössä rekrytointiprosessit saattavat kestää kuukausia. Leikkausten vastapainona tulisi luopua ansioturvan taitteesta. Työssäoloehtoakin on mahdollista pidentää maltillisesti. Opiskelumahdollisuuksia työttömyysetuudella pitää parantaa.

Akava haluaa neuvotella työelämäuudistuksista ja on tarjonnut tasapainottavia ratkaisuehdotuksia myös moniin muihin heikennyksiin. Lue lisää Akavan verkkosivuilta www.akava.fi 

Lähde: Akava

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)