Kolumni: Hyvällä tiellä eteenpäin

Nyt on se aika vuodesta, kun olemme saaneet tilinpäätöksen valmiiksi ja tilintarkastaja on sen hyväksynyt. Myös toimintakertomus on valmis ja molemmat on toimittettu valtuustolle kevätkokoukseen hyväksyttäviksi.

Loimun neljättä toimintavuotta leimasi korona-pandemia. Maaliskuussa Loimun toimisto siirtyi pääosin etätyöskentelyyn. Myös kokoukset ja koulutukset siirtyivät etämoodiin. Kesällä ja syksyllä tilanteen salliessa elettiin hetkinen hybridikokousmaailmassa. Pandemiasta huolimatta Loimun tekemä edunvalvontatyö sujui kuten ennenkin eli hyvin. Edunvalvontatiimiläiset hoitivat tehtävänsä sujuvasti niin työpöydän kuin keittiön pöydän ääressäkin. Myös muu toimiston väki osoitti pystyvyytensä poikkeuksellisissa oloissa. Kiitos heille!

Elokuussa pidettiin keskustelua aiheuttanut Akavan puheenjohtajavaali, jossa Loimu asettui tukemaan haastajaa, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtajana Maria Teikaria. Akavan puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen istuva puheenjohtaja Sture Fjäder äänin 578–292. Äänestyspäätöksemme ei ollut niinkään vastalause Fjäderille, vaan enemmän osoitus siitä, millaisen henkilön haluamme tulevaisuudessa johtavan Akavaa. Saimme päätöksestämme kritiikkiä joiltakin jäseniltä, samoin kuin siitä, että tuimme Helsingin Pride-tapahtumaa. Arvoihimme kuuluvat rohkeus ja yhdenvertaisuus, jäsenkeskeisyyden ja vastuullisuuden ohella – pyrimme niitä noudattamaan ja joskus emme voi miellyttää kaikkia. Anteeksipyyntö niille, jotka pahoittivat mielensä.

Syksyllä käytiin Loimun kannalta edellä mainittuja vaaleja merkittävämmät vaalit, kun Loimulle valittiin uusi valtuusto. Vanhan valtuuston viimeinen kokous pidettiin etäkokouksessa. Tässä, jos missä, olisi toivonut livekokousta, sillä monia pitkän linjan aktiivisia toimijoita luopui ja heidän kanssaan olisi ollut mukava muistella menneitä ja kuulla heidän evästyksiään tulevalle. Jos vuoden 2021 aikana rajoitukset hellittävät niin, että voimme nähdä nokakkain, niin tämä tullaan järjestämään.

Toiminnassa olemme seuranneet strategiaamme ja pyrkineet täyttämään lupauksemme. Monessa on onnistuttu hyvin, mutta aina on parantamisen varaa.  Vuonna 2021 olemme päättäneet lisätä valtuuston jäsenten koulutusta ja kehittää hallituksen kokouksia tehokkaammiksi. Pyrimme myös saamaan enemmän somenäkyvyyttä.

Kaiken kaikkiaan Loimu jatkaa sillä tiellä, mikä perustajaliitoilla oli visiona eli tulevaisuudenkuvana. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)