Kolumni: Loimulaisten yhdistyksien maa

Loimulla on kymmeniä jäsenyhdistyksiä, jotka ovat jäsenistömme yhteisöllinen perusta, linkki ay-toiminnan ja toimialueen välillä, edunvalvonnan ruohonjuuritaso sekä ammatti-identiteetin vahvistajia. Valtaosa yhdistyksistämme kantaa perinteitä jo ajalta ennen Loimua, samalla kuitenkin eläen vahvasti ajan ja ihmisten mukana. Ehkäpä juuri ajassa ja ihmisten mukana elämisessä on Loimun ja sen yhdistyksien menestyksen ja kasvun salaisuus. 

Yhdistystoiminta on ollut uuden haasteen edessä, kun koronan höllentymisen jälkeen toimintaa tulee aktivoida uudelleen jopa kahden vuoden tauon jälkeen. Ilokseni olen huomannut monen yhdistyksen toiminnan palautuneen normaalille tasolle, ellei jopa aktiivisemmalle tasolle kuin ennen koronaa. Tarvetta ja kysyntää matalan kynnyksen yhteistoiminnalle ja yhteisöllisyydelle on, ja tätä Loimuna olemme halunneet tukea vuosittain yhdistysavustuksilla. Yhdistyksien tukitoimintaa jatketaan myös tulevina vuosina.   

Yhdistyksemme eivät ole kilpailijoita keskenään, pikemminkin päinvastoin. Toiminta saa uusia ulottuvuuksia yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen osalta eri yhdistyksien tehdessä yhteistyötä keskenään. Eri roolit tukevat ja täydentävät toisiaan, kun esimerkiksi opiskelijayhdistyksien keskittyessä jäsenhankintaan voivat muut keskittyä jäsenistöä sitouttavaan toimintaan. Yhteistyöllä voi vaikkapa mahdollistaa koulutuksellisen ulkomaan matkan, poikkitieteelliset rapujuhlat sekä rakentaa ylisukupolvista järjestöpolkua alkaen opiskelijatoiminnasta.  

Verkostojani ja metsänhoitajaidentiteettiäni vahvistan Länsi-Suomen metsänhoitajien sekä tulevaisuudessa myös Yksityismetsätalouden metsänhoitajien jäsenenä.  

Loimulaistumiselle ja aktivoitumiselle jäsenyhdistyksissä ei ole väärää aikaa saati paikkaa, ja järjestöhammas saattaakin puraista yllättävissäkin elämäntilanteissa. Nykyisiin yhdistyksiin on helppo tutustua Loimun kotisivuilla. Lisäksi jäsenyhdistyksien esittäytymisiä jatkamme tulevana vuotena Loimun eri viestintäkanavissa, mistä olemme päässeet nauttimaan jo kuluneen vuoden aikana. Mikäli mieluista yhdistystoimintaa sijainniltaan ja toiminnaltaan ei löydy, niin mahdollisuutena on perustaa uusi loimulainen jäsenyhdistys. Ajatuksellisena pohdintana on ollut mm. kv-yhdistyksen luominen osaksi jäsenyhdistyskokonaisuutta tukemaan erityisesti kv-taustaisten ja -henkisten jäsenten yhteisöllisyyttä.  

Loimu on ollut hyvällä kasvu-uralla jäsenistöllisesti ja järjestöllisesti, tästä iso kiitos kuuluu jäsenyhdistyksien aktiiviselle toiminnalle. Loppujen lopuksi me loimulaiset luomme itse positiivisen hengen, tunnelman ja lämmön jäsenyhdistyksissä ja siten koko liittokenttäämme. Vaalitaan ja varjellaan tätä tulevinakin vuosina! 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)