Kolumni: Syksyn satoa

Loimun juhlavuosi alkaa lähestyä loppua ja työn merkeissähän me olemme pitkälti juhlineet.

Työehtosopimusneuvottelut ovat yksityisellä sektorilla jo täydessä käynnissä. Toimialakohtaiset optioneuvottelut palkankorotuksista eivät ole tuottaneet sopua sovituissa määräajoissa, ja näin ollen YTN on sinänsä ihan normaalin työmarkkinakäytännön mukaisesti irtisanonut alakohtaisia työehtosopimuksia päättymään sovittuina ajankohtina. Osapuolet jatkavat neuvotteluja nyt laajemmalla asialistalla eli palkkojen lisäksi työehtosopimusten muista ehdoista.

Meille akavalaisille tärkeää on palkkojen osalta se, että saavutettava ratkaisu heijastelee ensi vuodelle ennustettua inflaatiota ja tuottavuuden kasvua ja turvaa näin työntekijöiden ostovoimaa. Kilpailijamaiden palkankorotukset ovat olleet tässä tilanteessa varsin suuria, joten työnantajapuolen puheenvuorot kustannuskilpailukyvyn vaarantumisesta eivät oikein kestä merivettä.  

Toinen meille iso asia yksityisen sektorin työmarkkinaneuvotteluissa ovat yhdenvertaiset perhevapaat. Työehtosopimusten irtisanomiset tarjoavat meille näiden kysymysten ratkaisemiseen laajemmat mahdollisuudet kuin pelkät palkoista käytävät optioneuvottelut. Haluamme, että yksityisenkin sektorin työnantajat ovat valmiita viemään alakohtaisia työehtosopimuksia kohti modernimpaa työelämää, jossa molemmilla vanhemmilla on yhtä pitkä palkallinen vapaa synnyttävälle vanhemmalle varatun vapaan lisäksi. Julkisella sektorillahan saimme viime kierroksella neuvoteltua työ- ja virkaehtosopimuksiin aikaisempaa yhdenvertaisemmat perhevapaapykälät.

Akavassa puheenjohtajavaali on aivan ovella ja menee erittäin tiukaksi. Vaalikamppailu Jari Jokisen ja Maria Löfgrenin välillä on ollut asiallinen ja keskusteleva. Sekä ehdokkaat että Akavan jäsenliittojen johtohenkilöt ovat päässeet eri foorumeilla keskustelemaan siitä, miten kehitämme keskusjärjestöämme tulevaisuudessa. Tavoitteena on luonnollisesti oltava, että korkeakoulutettujen asiantuntijoiden ääni kuuluu vastaisuudessa entistäkin voimakkaampana yhteiskunta- ja työmarkkinapoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Loimun valtuusto kokoontuu 18.11. päättämään muun muassa Loimun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2023. Jäsenmäärämme kasvaa edelleen vauhdikkaasti, mikä kertoo meille ei vain onnistuneesta jäsenhankinnasta, vaan myös siitä, että teille kaikille tuottamamme edunvalvonta ja palvelut toimivat. Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijät liittyvät kasvavin joukoin Loimuun ja pysyvät jäsenenä Loimussa. Se on hieno asia, koska se mahdollistaa meille myös entistä vahvemman edunvalvonnan toteuttamisen. Tämän positiivisen kehän haluamme pitää pyörimässä, jotta pystymme tulevaisuudessa tuottamaan teille kaikille entistäkin tehokkaammin hyvinvointia ja menestystä.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)