Kolumni: Työelämän turvatakuut

Pitkään jatkuneen noususuhdanteen aikaan liittojäsenyys ja sen tarjoama turva ei olekaan ehkä ollut monen ajatusten kärjessä. Mutta viime aikoina taantuma on nostanut valitettavasti päätänsä ja se on alkanut näkyä työmarkkinoilla enenemässä määrin negatiivisilla lomautus- ja irtisanomisuutisilla. Muutosneuvotteluilmoitusten aikaan moni herää ikävään todellisuuteen ja huoleen tulevaisuuden toimeentulosta. Olen hieman yllättäen lähipiiristänikin huomannut eri ikäisillä ja eri aloilla toimivilla, että liittoon kuuluminen ei olekaan ollut heillä itsestäänselvyys ja käsillä olevien muutosneuvotteluiden aikaan se onkin valitettavasti monesti tullut mieleen auttamatta liian myöhään avuksi siihen tilanteeseen.

Tiukkoina aikoina moni käy kulujaan läpi ja ns. kilpailuttaa liittojäsenyyksiä halvempaan, esimerkiksi pelkkään kassajäsenyyteen ottamatta huomioon, että liittojen jäsenyys ei ole yhtä suuri kuin pelkkä työttömyyskassa. On mielestäni hieman lyhytnäköistä ja vaatii kovaa luottoa pystyä vannottamaan itselleen, ettei mitään ongelmallisia tilanteita tai ikäviä muutoksia tule uralla tulevaisuudessa käymään. Tulevaisuuden ennustaminen harvalta onnistuu, kuten ympäröivästä maailmasta on helppo huomata yllättävästä globaalista SARS-CoV-2-pandemiasta ja Euroopassa parhaillaan käytävästä sodasta.

Viime aikoina ajankohtaisiin Suomen hyväksytyn Naton jäsenyyden kautta saataviin turvatakuisiin voi liittää eräänlaista analogiaa myös työelämään. Liittojäsenyys muodostaa itselle ainakin eräänlaiset ”työelämän turvatakuut” – enkä tällä tarkoita pelkästään työttömyyskassojen kautta saatavaa ansiosidonnaista. Liitot tarjoavat kaiken kaikkiaan laajan turvan työelämän eri tilanteisiin ja vaiheisiin. Monenlaisia mutkia voi tulla työuran aikana yllättäen eteen ja tällöin liiton juristien tarjoama neuvonta tulee tarpeeseen. Monissa positiivisissakin tilanteissa liiton palveluista on paljon hyötyä. Hyvinä esimerkkeinä liittojen tarjoamat laadukkaat kurssit, joilla omaa osaamista voi kehittää, apu työsopimuksiin sekä CV:een kommentointeihin, mutta myös datapohjaisiin palkkasuosituksiin. Eikä liiton jäsenyys muodostu turhaksi myöskään siirtyessä ns. pöydän toiselle puolelle yrityksen edustajaksi. Johtajasopimuksia tehtäessä liittojen apu on kultaakin kalliimpi, sillä erityisesti irtisanomistilanteissa huolella tehty johtajasopimus muodostuu todella arvokkaaksi ja sopimusta tutkitaan pilkuntarkasti.

Liiton jäsenyydestä kannattaa siis pitää kiinni hyvinä ja huonompina aikoina, ja hyödyntää liiton kattavia ja laadukkaita palveluita. Rahalle todella saa vastinetta ja yksikin uran isompi ”kupru” voi maksaa koko työuran liiton jäsenmaksut korkojen kera takaisin.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)