Laboratoriotöihin tukea virtuaalisista opinnoista

Turun yliopistossa kehitetään biotieteiden virtuaaliseen laboratoriokoulutukseen ja ryhmätyöskentelyyn soveltuvia verkkokursseja ja digipedagogiikkaa.

Virtuaalisen opetuksen tarve on kasvanut valtavasti korona-aikana, ja verkko-opetusmenetelmät ovat tulleet osaksi myös laboratoriotyöskentelyä. Virtuaalisilla laboratorioympäristöillä täydennetään opiskelijoiden harjoittelua ja oppimista, mutta kokonaan niillä ei voida korvata oikeaa laboratoriotyöskentelyn opetusta.

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen koordinoima hanke European Network for Virtual Lab & Interactive Simulated Online Learning_2027 (ENVISION_2027) sai kaksivuotisen rahoituksen EU:n Erasmus+-ohjelmasta. Hanke alkoi 1.6.2021.

Projektiasiantuntija Anni Wärri.

Laboratoriotyöskentelyn virtuaaliopetusta kehitetään yhteistyössä muutaman virtuaalisen todellisuuden (VR) sovelluksia tarjoavan kaupallisen yrityksen kanssa. 

– Kokonaan virtuaalisessa ympäristössä opiskelija pukee päälleen valkoisen labratakin, valmistaa näytteen, pipetoi, tekee kokeita ja mikroskopoi näytteitä. Simulaatioihin on liitetty teoriakysymyksiä ja animaatioita, jotka edistävät oppimista, yliopistonlehtori Leena Strauss kertoo.

Oppimistulosten odotetaan olevan parempia, kun teoria ja käytäntö yhdistyvät harjoituksen aikana.

Hankkeessa kehitetään myös virtuaalisia ryhmätyömenetelmiä, jotka aktivoivat opiskelijaa ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan sekä osuudestaan ryhmätyöskentelyssä.

– Tutkimme myös sitä, miten oppimisanalytiikkaa saadaan paremmin hyödynnettyä virtuaalisessa laboratorio- ja ryhmätyöskentelyssä.

Oppimisanalytiikan avulla opettaja voi esimerkiksi tarkistaa, moniko opiskelija on aloittanut tehtävän, avannut materiaaleja oppimisalustalla tai suorittanut tehtävän loppuun asti.

– Tulevaisuudessa päämääränä on, että virtuaali­laboratorio myös ohjaa opiskelijaa yksilöllisesti ja reaaliaikaisesti opintosuorituksen aikana, Strauss visioi. 

Turun yliopistossa on pitkään tehty bioalojen opetusyhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälisten kumppanienkin kanssa. ENVISION_2027-hankekonsortiossa on Turun yliopiston lisäksi mukana viisi partneria: Itä-Suomen yliopisto, Åbo Akademi, Karoliininen Instituutti Ruotsista, Bergenin yliopisto Norjasta ja Leedsin yliopisto Isosta-Britanniasta. 

– Partnerit ovat alansa tutkimuksen ja verkko-­opetuksen huippuosaajia biotieteissä ja oppimisanalytiikassa, projektiasiantuntija Anni Wärri kertoo. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)