Lähde mukaan Loimun valtuustoon!

Loimun valtuuston toimintakausi on päättymässä. Uusi valtuusto valitaan vaaleilla lokakuussa 2024 ja se aloittaa toimintansa 1.1.2025. Haluatko sinä lähteä mukaan Loimun valtuustoon vaikuttamaan ammattijärjestömme toimintaan?

Valtuusto on liiton ylin päättävä elin, joka kokoontuu syksyisin marraskuussa hyväksymään liiton toimintasuunnitelman ja budjetin, valitsee hallituksen jäsenet sekä vahvistaa jäsenmaksut. Toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa valtuuston käsiteltäviä sääntömääräisiä asioita ovat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi valtuustossa käsitellään myös muita liiton toiminnan kannalta merkittäviä asioita. Nyt kuluvalla valtuustokaudella 2021–2024 valtuustossa on pohdittu mm. liiton strategian ja kestävän tulevaisuuden ohjelman päivittämistä. Nämä tärkeät dokumentit viitoittavat liittomme tietä vuosiksi eteenpäin.

Loimun valtuusto kokoontui syyskokoukseen 18.11.2023 Helsingissä.

Vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi valtuusto tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden loimulaisten kanssa. Valtuustoon kuuluu 30 varsinaista ja 12 varajäsentä, jotka työskentelevät laajasti erilaisissa loimulaisissa työpaikoissa. Myös opiskelijoilla on oma valtuustoryhmänsä. Valtuuston jäsenenä sinulle avautuu ikkuna akavalaisen ammattijärjestötoiminnan ytimeen sekä loimulaisten monitieteiseen verkostoon.

Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu valitsijayhdistysten kautta, jotka voivat perustaa keskenään vaaliliittoja. Valitsijayhdistyksen perustaminen on helppoa. Ohjeet sekä ehdokasasettelun lomakkeet julkaistaan kesäkuun alkuun mennessä Loimun verkkosivuilla. Edellisissä valtuustovaaleissa ehdolla oli 82 aktiivista loimulaista. Lähde sinäkin rohkeasti mukaan! 

Loimun valtuustovaalit

  • Vaalissa ehdolle voivat asettua Loimuun 31.7.2024 mennessä liittyneet varsinaiset ja opiskelijajäsenet.
  • Valtuustovaalin ehdokasasettelu päättyy 4.9.2024. Ehdokkaaksi asettuminen tapahtuu valitsijayhdistysten kautta. Valitsijayhdistyksen perustamisen ohjeet sekä ehdokasasettelun lomakkeet julkaistaan kesäkuun alkuun mennessä Loimun verkkosivuilla.
  • Ehdokkaista tullaan koostamaan vaalikone, joka julkaistaan ennen vaalin alkamista. 
  • Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Loimuun 31.7.2024 mennessä liittyneet jäsenet. Vaalit käydään lokakuussa ja äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Äänestyslinkki lähetetään jäsenille sähköpostitse vaalin ensimmäisenä äänestyspäivänä ja myöhemmin myös tekstiviestillä.  
  • Huolehdithan, että jäsenmaksusi ja yhteystietosi ovat kunnossa, jotta saat ajankohtaiset vaaliviestimme ja pääset vaikuttamaan oman ammattijärjestösi tulevaisuuteen.

Lisätietoa
Johanna Hristov
Järjestöpäällikkö
johanna.hristov@loimu.fi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)