Loimu kasvaa ja kansainvälistyy

  • Akava on vahvistanut jäsenliittojensa vuoden 2024 alussa voimassa olleet jäsenmäärät. Lukujen perusteella Loimu on noussut suuruusjärjestyksessä 9. sijal­le, kaikkiaan akavalaisia liittoja on 36.
  • Loimun jäsenmäärä 1.1.2024 oli 17 124, kasvua edellisvuodesta oli noin 3,2 %. Koko Akavan jäsenmäärä oli 623 299, kasvua edellisvuodesta noin 1,2 %.
  • Loimun kokonaisjäsenmäärä kasvoi vuoden 2023 aikana 16 598:sta jäsenestä 17 124:ään. Kasvu, 3,2 %, oli kohtuullisen hyvää, vaikkakin hitaampaa kuin vuonna 2022, jolloin se oli 5,9 %. 
  • Varsinaisten jäsenten määrä kasvoi 10 737:stä 11 011:een. Kasvuvauhti, 2,6 %, oli parempi kuin edellisenä vuonna (1,3 %). Varsinaisten jäsenten määrän vahvan kasvun taustalla on yhä suurempi tutkintoon valmistuneiden opiskelijajäsenten lukumäärä ja heidän siirtymisensä opiskelijajäsenistä varsinaisiksi jäseniksi. 
  • Opiskelijajäsenten määrä kasvoi edelleen reippaasti, 5001:stä 5266:een eli 5,3 %. Se ei tosin yltänyt vuoden 2022 huippulukuun, jolloin opiskelijajäsenmäärä kasvoi 18,1 %. Opiskelijajäsenmäärän kasvun tasaantumisen syynä on mm. se, että yhä suurempi määrä opiskelijajäsenistä valmistuu tutkintoon ja siirtyy opiskelijajäsenistä varsinaisiksi jäseniksi
  • Vuonna 2023 Loimuun liittyi 332 uutta varsinaista jäsentä. Heistä 74 %:n asiointikieli on suomi, 23 % englanti ja 4 % ruotsi. Uusien varsinaisten jäsenten asiointikielen jakauma poikkeaa huomattavasti kaikkien varsinaisten jäsenten asiointikielen jakaumasta, sillä kaikista varsinaisista jäsenistä 93 % asioi suomeksi, 4 % englanniksi ja 3 % ruotsiksi. Englannin kielellä asioivien Loimun varsinaisten jäsenten osuus kasvanee nopeasti lähivuosina. 
  • Jäsenten työnantajasektoreista suurin yksityinen sektori, jolla työskentelee lähes puolet varsinaisista jäsenistä. Myös jäsenmäärän kasvu on suurinta yksityisellä sektorilla.
  • Loimun varsinaisten jäsenet ovat enimmäkseen työssäkäyviä 30–59-vuotiaita. Suurimmat ikäryhmät ovat 40–49 –vuotiaiden ja 30–39-vuotiaiden ryhmät. Alle 30-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden osuudet varsinaisista jäsenistä ovat alle 10 %, vaikkakin alle 30-vuotiaiden varsinaisten jäsenten osuus kasvoi 8,5 %:sta 9,6 %:iin. 
  • Naisten suhteellinen osuus Loimun jäsenistä on kasvanut koko Loimun toiminnan ajan, mutta muutos on hieman hidastunut vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 lopussa naisten osuus Loimun jäsenistä oli 63,6 %.  
Klikkaa kuva isommaksi.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)