Metsänhoitaja koulutuspäällikkönä 

Juho Salmi kertoo saaneensa yliopistosta hyvät eväät uran rakentamiseen. Substanssiosaamisen lisäksi hän imi itseensä kunnianhimoa, itseluottamusta ja pärjäämisen halua.

Moni asia naksahti kohdalleen, kun Juho Salmi aloitti työt Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan koulutuspäällikkönä. Hän pääsi toteuttamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään kokemuksiaan metsäkoneen kuljettamisesta, puunkorjuusta, vastuullisuudesta, johtamisesta sekä myynnistä ja markkinoinnista. 

Yksi syy neljän vuoden takaiseen työpaikan vaihtoon oli perhe. Salmen puoliso odotti perheen kolmatta lasta ja opiskeli. Salmi halusi turvata perheen talouden vaihtamalla aiempaa vakaampaan työpaikkaan. Anopillakin oli osuutta asiaan. 

– Metsäkoneenkuljettajan ja metsänhoitajan tutkinnot ovat uniikki ja arvokas yhdistelmä, sanoo koulutuspäällikkö Juho Salmi. 

– Minulla on uniikki suhde anoppiini, mies vitsailee. 

– Anoppini on hyvinvoinnin koulutuspäällikkönä WinNovassa, joten tiesin, mitä työ pitää sisällään. Nyt hän on kollegani, mikä herättää muissa joskus huvittuneisuutta. 

Nykyinen työ tarjoaa kolmen lapsen isälle joustavan mahdollisuuden yhdistää työ ja perhe. Matkustaminen on vähentynyt ja etätyöt lisääntyneet. 

Tähtäin korkealla  

Juho Salmi on palannut juurilleen Eurajoelle, mistä on kotoisin. Vanhemmat omistivat metsää. Hän harrasti hirvenmetsästystä jo yläasteikäisenä ja oli kiinnostunut metsätaloudesta. 

Peruskoulun päättyessä Salmen isä jätti Maaseudun tulevaisuuden pöydälle auki kohdasta, jossa oli artikkeli lukion ja metsäkoneenkuljettajan perustutkinnon suorittamisesta kaksoistutkintona. Salmi luki jutun, otti vinkistä vaarin ja muutti Kuruun. 

Metsä vei mennessään. Kaksoistutkinnon jälkeen hän pääsi Helsingin yliopiston maatalous- metsätieteelliseen tiedekuntaan. Opiskelijaporukka oli tiivis. 

Toisena opiskelijavuonnaan Salmi oli mukana kuusikauppayrityksessä viiden samanhenkisen opiskelijakaverinsa kanssa. Hän pääsi luovuttamaan metsäylioppilaiden perinteiseen tapaan joulukuusta Sauli Niinistölle tämän ensimmäisenä vuonna tasavallan presidenttinä. 

Metsäteknologian opiskelijoista muodostui porukka, joka vaikutti niin Salmeen ihmisenä kuin tämän uraankin. Hänestä muovautui uraohjautuva ja haasteista kiinnostuva.  

Porukassa vallitsi pieni kilpailuhenki ja pärjäämisen meininki. Moni tavoitteli hyvää harjoittelupaikkaa ja työpaikkaa, eikä mennyt yli siitä, mistä aita oli matalin. Kaverit tähtäsivät korkealle. 

– Itsevarmuuteni lisääntyi. Minusta tuli kunnianhimoinen ja sain rohkeutta luoda uraani tavoitteellisesti. 

Opiskelijaporukassa moni ajatteli kaupallisesti ja suuntautui metsäteollisuuteen. Teknologia ja puun käyttö kiinnostivat heitä, samoin yrittäjyys akateemisen tutkijan uran sijaan. 

– Koin kaiken tämän hyvin inspiroivana. Opiskeluaikana luoduista verkostoista on yhä iloa. 

Palaset loksahtivat kohdalleen 

Valmistumisensa jälkeen Juho Salmi pääsi töihin UPM:lle. Tähän vaikuttivat sekä UPM:lle tehty Pro gradu -tutkielma että kesätyö sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävällä ja kehittävällä Fingridillä. 

– UPM:lle pääseminen oli minulle iso juttu, jota edelsi monta sattumalta kohdalleen loksahtanutta palasta. 

UPM:ltä mieleen jäi ison pörssiyhtiön vastuullinen tapa toimia. Ympäristönäkökulman rooli avautui Salmelle uudella tavalla, samoin vakavuus, jolla yrityksessä suhtaudutaan turvallisuusasioihin. Nämä opit vaikuttavat hänen näkemyksiinsä opiskelijoiden työskentelyyn opetusmetsissä.  

Juho Salmelle tarjottiin metsäpalvelualueen esimiehen tehtäviä Otso Metsäpalveluissa, kun hän oli työskennellyt UPM:llä 3–4 vuotta. Hän puntaroi tarjousta pitkään. Mahdollisuus esihenkilötehtäviin voitti, vaikkei Otson maine ollut kaksinen. 

– Otin tietoisen riskin siirtyessäni isosta vakaasta yhtiöstä pieneen yritykseen. Sain lisää vastuuta ja uusia haasteita.  Kokemus oli hyvä, vaikka lähdinkin sieltä muutaman vuoden kuluttua pois. Vuosi lähtöni jälkeen Otso meni konkurssiin. 

Koulutuspäällikkö Juho Salmi nauttii metsässä käymisestä, vaikka ei kovin usein työaikana sinne ehdikään. – Ne päivät ovat erityisiä. 

Otson taloudellisista vaikeuksista huolimatta Salmi oppi myynnin johtamista ja bisnes to bisnes -myyntiä. Myyntipuolen kokemusta on nykyisessä työssä hyötyä esimerkiksi oppilaitoksen kovan rahan koulutusten myymisessä yrityksille. 

Juho Salmi uskoo, että rohkeus tarttua erilaisiin töihin synnyttää hyviä ”kompoja”, joiden ansiosta palaset saattavat loksahtaa yllättävällä tavalla kohdalleen. 

– Ura ei etene minkään putken mukaan, vaikka minullakin oli opintojen alussa käsitys jostain uraputkesta. Laaja-alainen osaaminen synnyttää uniikkia asiantuntemusta. 

Salmi arvelee, että yksi syy, miksi hänet valittiin koulutuspäälliköksi, on se, että hänellä on käytännön kokemusta metsäkoneiden ajamisesta. Myös muusta työkokemuksesta on ollut nykyisessä työssä hyötyä. 

Työ vaatii johtamistaitoja  

Juho Salmi johtaa WinNovan metsä- ja maanrakennusyksikköä Ulvilassa. Hänellä on liki 40 alaista. Metsäoppilaitoksessa pääpaino on metsä- tai maanrakennuskoneiden kuljettajissa, mutta siellä voi opiskella myös metsuriksi, riistanhoitajaksi sekä erä- ja luonto-oppaaksi. Tarjolla on myös luontokartoittajan koulutusta.   

Salmella ei ole opetusvelvollisuutta. Hän vastaa tutkinto- ja täydennyskoulutuksen johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä, tekee yhteistyötä sidosryhmien, kuten yritysten ja viranomaisten kanssa ja vastaa myynnistä ja markkinoinnista. Opiskelijoita hän tapaa lähinnä hallinnollisten asioiden tiimoilta ja käy joskus kurinpidollisia keskusteluja heidän ja heidän vanhempiensa kanssa.  

Työ vaatii johtamistaitoja ja esihenkilötyön osaamista sekä toimeen tulemista ihmisten kanssa. Koulutuspäällikön on siedettävä stressiä ja osattava hallita ajankäyttöä. 

– Tässä työssä on oltava substanssiosaamista, jotta pystyy ennakoimaan ja ottamaan käyttöön uusia asioita sekä johtamaan muutosta. 

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto ei tarjonnut kovin paljon osaamista johtamiseen, mutta Salmi arvelee, että yliopistolla vallinnut ilmapiiri on johdattanut häntä johtamiseen. Hän on myös miettinyt, olisiko edes pystynyt sisäistämään vielä siinä vaiheessa oppeja, jos olisi opiskellut opiskeluaikoinaan enemmän johtamista. 

Metsään Salmi ehtii työaikana vain harvoin. Suurin osa työstä on toimistotyötä ja palavereissa istumista. Silloin tällöin hän pääsee työaikana metsään esimerkiksi opiskelijoiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Ne ovat juhlapäiviä.  

Klikkaa kuva isommaksi.

Juho Salmi, 34 

  • Ylioppilas ja metsäkoneenkuljettajan perustutkinto 2009, Tampereen aikuislukio ja Kurun metsäoppilaitos
  • Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja, Helsingin yliopisto, pääaineena metsäteknologia ja logistiikka.
  • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2021 ja JOKO-johtamiskoulutus 2022, Tampereen yliopisto
  • Työpaikat: Moto-Olli, Metsänkuljetus Heino & Uusitalo, Fingrid, Luvian Saha, UPM, OTSO Metsäpalvelut ja Länsirannikon koulutus WinNova. 
  • Luottamustoimet: Metsäkoulutus ry hallituksen varajäsen, Lounais-Suomen Metsäneuvoston varajäsen 
  • Harrastukset: mm. metsästys ja reserviläistoiminta

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)