Mitä puistossa saa tehdä?

Puistoihin saapuu pääkaupunkiseudulla paljon ensikertalaisia, jotka eivät tunne perinteistä suomalaista retkeilyetikettiä. Esimerkiksi maahanmuuttajat ovat löytäneet puistot ja retkeilevät niissä omalla tavallaan, mikä aiheuttaa jonkin verran sosiaalista kitkaa. 

Metsähallitus ei halua määritellä, mikä on oikea tapa nauttia kansallispuistoista, kunhan pysytään jokamiehenoikeuden rajoissa. Mutta esimerkiksi tulenteko ei ole jokamiehenoikeus, Karjalainen huomauttaa.

– Laki ei kiellä piknikille lähtöä porukalla, mutta toki roskaamisen, häiriökäyttäytymisen ja kaikkinaisen ilkivallan se kieltää. Olemme pitäneet poliisin kanssa retkiratsioita, jotka ihmiset ovat ottaneet hyvin vastaan, koska niillä on rauhoittava vaikutus.

Tulipaikkojen rakentaminen riittävän kauaksi pysäköintipaikoista vähentää ongelmia. Niihin on päätetty tarttua myös palvelumuotoilijoiden avulla, joiden kanssa luotua Taukopaikka 2.0 -konseptia testataan Nuuksiossa kesällä 2022. 

– Hanketta varten on haastateltu laajasti eri käyttäjäryhmiä heidän tarpeistaan. Konsepti ottaa huomioon perinteet, tarjoaa enemmän tilaa nuotioruokailuun ruuhka-aikoina sekä parantaa metsäpaloturvallisuutta. Kokonaisuuteen liittyy myös parannettu opastus, sekä digitaaliset palvelut, joilla toivotaan helpotusta ruuhka-aikojen asiakaspalveluun. 

Kulkuväylä kansallispuistossa
Kansallispuistoissa tasapainoillaan luonnonsuojelu- ja virkistystarpeiden välillä. Leveä ja helppokukuinen kulkuväylä houkuttelee kävijät pysymään polulla ja suojelee siten luontoa kulumiselta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)