Opiskelija, liity työttömyyskassaan jo opintojesi aikana!

Harvemmin tulee opintojen alkuvaiheessa mietittyä valmistumisen jälkeistä aikaa, saati sitä mahdollisuutta, ettei työllistykään valmistumisen jälkeen. Kukaan ei tietenkään toivo työttömyyttä omalle kohdalleen, mutta monesti lyhyt työttömyysjakso osuu juuri valmistumista seuraaville vuosille. Liittymällä työttömyyskassan jäseneksi turvaat toimeentulosi mahdollisen työttömyyden ajalta.

Liity ajoissa, jotta ehdit kerryttää työssäoloehdon täyteen

Voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi heti, kun aloitat opintojesi aikana palkkatyön. Kassaan kannattaa liittyä jo opintojen aikana, sillä ansiopäivärahan saaminen opintojen jälkeen edellyttää, että täytät työssäoloehdon. Työssäoloehdon täyttyminen tarkoittaa, että olet ollut työttömyyskassan jäsenyysaikana vähintään 26 viikkoa palkkatyössä. 

Ansiopäivärahan työssäoloehtoa kertyy jokaiselta työttömyyskassan jäsenyysaikaiselta kalenteriviikolta, jona:

  • Työskentelet työ- tai virkasuhteisessa työssä vähintään 18 h/vko
  • Saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1 236 e/kk (vuonna 2020), jotta työssäoloehtoa kertyisi.

26 viikon työssäoloehdon ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesti, vaan sitä voi kerryttää opintojen ohella pikkuhiljaa esimerkiksi kesätöillä tai opintojen ohella tehdyillä osa-aikatöillä.

Kun saat opintojen aikana töitä, on tärkeää, että muistat liittyä työttömyyskassan jäseneksi heti ensimmäisenä työpäivänä, jotta opintojen aikana tekemäsi palkkatyö kerryttäisi työssäoloehtoa. Ansiopäivärahan työssäoloehtoa ei kerry ajalta, jolloin et ole ollut työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassaan ei voi liittyä takautuvasti, vaan jäsenyys voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin jäsenyyttä haetaan.

Mitä jos jään valmistumisen jälkeen työttömäksi?

Jos jäät valmistuttuasi työttömäksi tai sinut lomautetaan työstäsi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hae noin kahden viikon työttömyyden jälkeen työttömyysetuutta Erkosta (jos olet kassan jäsen) tai Kelasta (jos et ole liittynyt kassaan).

  • Jos et kuulu työttömyyskassaan, voit saada Kelasta työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa
  • Jos kuulut työttömyyskassaan ja olet täyttänyt 26 viikon jäsenyys- ja työssäolo-ehdon, voit saada kassalta ansiosidonnaista päivärahaa

Ansiosidonnainen päiväraha tarkoittaa, että työttömyyspäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävien 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon ajalta ansaitsemistasi palkoista. 

Työttömyyskassan jäsenyys on ikään kuin vakuutus työttömyyden varalle. Ansiosidonnainen päiväraha on yleensä suurempi kuin Kelan peruspäiväraha, sillä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja palkan mukaan määräytyvästä ansio-osasta.

Säilytä työttömyyskassan jäsenyysaikaiset työsopimukset, palkkalaskelmat ja mahdolliset työtuntilistat, sillä niitä voidaan tarvita ansiopäivärahahakemuksesi liitteiksi, jos satut jäämään valmistuttuasi työttömäksi.

Tarkista päiväraha-laskurilla, paljon ansiosidonnainen päiväraha on tuloillasi: www.erko.fi/tyottomyys/paivarahalaskuri

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)