Rekikoirat muokkaavat matkailumaisemaa

Uudessa matkailututkimuksen väitöstutkimuksessa perehdytään rekikoirien toimijuuteen paikallisen matkailumaiseman muotoutumisessa.

YTM Mikko Äijälän esittämä ajatus monilajisista poluista auttaa ymmärtämään, miten eläinten merkitys voidaan paremmin huomioida eläinmatkailupalveluiden toteuttamisessa.

Rekikoirat ovat tärkeä imagotekijä Lapille ja koko arktisen alueen matkailulle, mutta niiden roolia ei Äijälän mukaan riittävästi ymmärretä.

Matkailutoiminnassa, kuten matkailupalvelujen suunnittelussa ja markkinoinnissa, Lapista tehdään matkailumaisema, joka vastaa erityisesti matkailijoiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Rekikoirat – ja myös kokemattomat matkailijat – voivat kuitenkin toiminnallaan myös rikkoa ennalta suunniteltua matkailumaisemaa ja tuoda matkailupalveluihin yllätyksellisyyttä, jopa kaoottisuutta. Matkailumaisemaa tulisikin ajatella kokonaisuutena, joka muuttuu jatkuvasti eri toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Äijälä kuvaa tätä jatkuvaa vuorovaikutusta monilajisina polkuina, jotka risteävät ja kietoutuvat monimutkaiseksi ja jatkuvassa liikkeessä olevaksi rihmastoksi (meshwork). 

Lähde: Lapin yliopisto

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)