Tekoälystä ratkaisuja työkuormituksen tunnistamiseen?

Työuupumus on kasvava globaali ilmiö, joka korostuu tietotyössä. Pandemia ja nopea siirtyminen etätöihin ovat lisänneet kuormitusta. VTT johtaa kansainvälistä Mad@Work-hanketta, jossa selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia kuormituksen varhaiseen tunnistamiseen.

Käsi näppäimistöllä
Kuormittuminen vaikuttaa myös digitaalisten laitteiden käyttöön. Stressitila ilmenee esimerkiksi epätyypillisenä näppäilyrytminä.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 työolobarometrin mukaan henkisestä uupumuksesta kärsii joka kolmas työssäkäyvistä. Kuormituksen tunnistamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta tilanteeseen voidaan puuttua ajoissa.

– Mad@Work -hankkeessa selvitämme tekoälyyn perustuvia menetelmiä työstressin tunnistamiseksi. Dataa tätä varten saadaan työympäristöön upotetuilla liiketunnistimilla ja ympäristön laatua mittaavilla antureilla. Kun dataa mallinnetaan algoritmien avulla, voidaan tunnistaa poikkeava käytös ja työntekijän stressitila, kertoo erikoistutkija Johanna Kallio VTT:ltä.  

Mad@Work-hankkeen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, josta 7,3 miljoona euroa kohdistuu Suomessa tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Lähde: VTT

Loimun työmarkkinatutkimukseen vastanneista 14 prosenttia koki, että työmäärä on jatkuvasti liian suuri, 46 prosenttia koki työmäärän olevan ajoittain liian suuri. Kokemus oli hieman korostunut kuntasektorilla, kun taas yliopistosektorilla oli eniten vastaajia, jotka pitivät työmääräänsä sopivana (41 %).

Lähde: Loimun työmarkkinatutkimus 2020


Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)