Tohtoriksi yritysyhteistyössä

Uusi tohtorikoulutuksen yhteistyömalli lisää vaikuttavuutta ja työllistymismahdollisuuksia.

Oulun yliopistossa on käynnistymässä uusi ohjelma, jossa väitöstyö tehdään tiiviissä yhteistyössä yrityksen tai muun organisaation kanssa. Neljän vuoden väitöstutkimuksen kulut laitetaan puoliksi. Yhteistyöllä halutaan lisätä väitöstutkimusten vaikuttavuutta ja parantaa tohtoreiden työllistymismahdollisuuksia.

Vaikka Oulun yliopisto on tehnyt tiivistä yritysyhteistyötä aiemminkin, madaltaa uudenlainen yhteistyömalli yritysten kynnystä saada tohtorikoulutettava tekemään tutkimusta yritykselle tärkeästä aiheesta. Ohjelma sopii erityisesti väitöstutkijalle, joka jo tietää tähtäävänsä väiteltyään töihin yliopiston ulkopuolelle.

Oulun yliopisto on monialainen yliopisto, jossa on kahdeksan tiedekuntaa. Uuden ohjelman englanninkielinen nimi on ”industrial doctorate”, mutta sitä ei suinkaan ole rajattu teollisuuteen tai teknologiayrityksiin. Esimerkiksi julkiset toimijat, joilla on isoja muutoshankkeita, voivat houkutella väitöstyöntekijän tekemään tutkimusta vaikkapa muutosjohtamisesta.  

DI, FT (tietojenkäsittelytiede) Kaisa Still on työskennellyt Oulun yliopiston asiakkuuspäällikkönä yli 3 vuotta. Hän innostuu yhteistyön monista mahdollisuuksista, ja haluaa päivittäin innostaa siihen sekä yliopistolaisia että sidosryhmäläisiä. 

Yliopistolle ohjelma on uudenlainen kädenojennus ympäröivään yhteiskuntaan. Yliopisto tavoittelee ohjelmalla laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkimustulosten suoraa hyödyntämistä.

– Väitöstutkimuksen arviointiprosessi ja akateeminen taso ovat samat kuin kaikissa muissakin väitöskirjoissa, painottaa Oulun yliopiston asiakkuuspäällikkö Kaisa Still.

Väitöstyöntekijä työskentelee yliopiston palkkalistoilla. Hänellä on käytettävissään yliopiston tarjoamat fasiliteetit eli esimerkiksi laboratoriot ja mittauspalvelut. Väitöstyön palkkakustannuksista ja ohjauksesta vastaavat sekä yliopisto että yritys.

– Sopimusneuvottelut yritysten kanssa ovat käynnissä, ja ensimmäiset väitöstyöntekijät aloittavat työnsä vielä tämän vuoden puolella.

Hyödyt moninkertaistuvat, riskit puolittuvat

Industrial doctorate -yhteistyö hyödyttää kaikkia kolmea osapuolta samalla kun riskiä jaetaan. Yrityksellä on mahdollisuus saada neljäksi vuodeksi motivoitunut henkilö tekemään pitkäjänteistä tutkimusta aiheesta, joka on yritykselle tärkeä. Samalla se voi kouluttaa itselleen huippuluokan asiantuntijan.

Yliopistolle tärkeitä ovat julkaisut ja itse väitöskirja, mutta myös tutkimuksen vaikuttavuus ja tohtorikoulutettavan paremmat työllistymismahdollisuudet tuovat yliopistolle hyötyä.

Väitöstyöntekijä hyötyy, kun saa tehdä tutkimusta, joka on tärkeä muutenkin kuin akateemisesti. 

Tutkija pääsee kurkistamaan yrityksen tai yhteisön maailmaan käytännösssä.

– Tohtorikoulutettava pääsee miettimään yhdessä organisaation kanssa väitöskirjan teemaa, tai pääsee ehkä suoraan käsiksi organisaation aiemmin keräämään aineistoon. Työssä on enemmän konkretiaa, eikä se ole niin yksinäistä puurtamista kuin väitöstyö muuten saattaa olla, Kaisa Still pohtii.

Tutkija pääsee kurkistamaan yrityksen tai yhteisön maailmaan käytännössä, ja hänellä on ehkä mahdollisuus työskennellä organisaatiossa fyysisesti tutkimusaineiston analysointi-, testaus- tai pilotointivaiheessa. Väitöksen jälkeen työllistyminen yliopiston ulkopuolelle on kenties helpompaa. 

Nelivuotinen väitöstyö sisältää aina taloudellisen ja henkilöön liittyvän riskin samalla tavalla kuin mikä tahansa työsuhde. Kun yliopisto ja organisaatio vastaavat palkkauskuluista puoliksi, on yrityksen tuntuvasti helpompi sitoutua väitöstyöntekijään. Samalla yritys voi tutustua häneen mahdollisena tulevana asiantuntijana. 

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)