Työelämän pykäläviidakossa

Työ- ja virkasuhteessa noudatettaviin ehtoihin vaikuttavat monenlaiset säädökset ja määräykset. Sellaisia ovat muun muassa työelämää koskevat lait, työehtosopimukset, työsopimukset, vakiintuneet käytännöt ja työnantajan määräykset.

Keskeisimmät työ- ja virkasuhteeseen vaikuttavat lait ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Monesta tärkeästä asiasta löytyy omat lakinsa, kuten esimerkiksi työttömyysturvasta, perhevapaista, opintovapaasta, työntekijän yksityisyyden suojasta ja tasa-arvosta.  Lait sisältävät sekä pakottavia määräyksiä että sopimuksenvaraisia määräyksiä. Pakottavasta määräyksestä, josta esimerkkinä irtisanomisen perusteita koskevat määräykset, ei saa sopia toisin. Sopimuksenvaraiselle määräykselle laki antaa vain rajat ja näin esimerkiksi irtisanomisajoista on työnantajalla ja työntekijällä oikeus sopia laista poikkeavasti.

Työ- ja virkaehtosopimukset huomioivat alan erityisvaatimukset

Työ- ja virkasuhteen ehtoihin vaikuttavat myös työ- ja virkaehtosopimukset.  Niillä täydennetään lakien määräyksiä ja sovitaan asioista, joista lainsäädännössä ei ole määräyksiä. Niillä voidaan ottaa huomioon kunkin työelämän alan erityisvaatimukset. Järjestäytyneet eli liittoihin kuuluvat työntekijät ja työnantajat ovat sidottuja noudattamaan oman järjestönsä tekemää sopimusta. Loimu osallistuu alojemme työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelemiseen.

Paikallinen sopiminen jatyösuhde-edut

Monilla työnantajilla on erilaisia omia ohjesääntöjä, joissa määrätään esimerkiksi matkustamiseen liittyvistä asioista, matkakorvauksista ja päivärahoista tai työajoista ja liukumista. Tällaista määräyksistä tulee työ- tai virkasuhteessa noudatettavia ehtoja, mikäli niiden noudattamisesta on nimenomaan sovittu tai niiden olemassaolo on ollut tiedossa työ- tai virkasuhteen alkaessa. 

Yksittäisestä työsuhde-edusta saattaa tulla työsuhteen sitova ehto myös silloin kun siitä ei ole sovittu, jos se on ollut pitkään käytössä ja se on työntekijälle merkitykseltään olennainen. Tällöin työnantajalla ei ole oikeutta poistaa etua yksipuolisesti. Käytännön elämässä suurimmat ongelmat ja erimielisyydet syntyvätkin juuri tämän tyyppisten asioiden kohdalla.

Edullisemmuusperiaatteen mukaisesti ristiriitatilanteessa säädöksistä noudatetaan sitä, mikä on työntekijän kannalta edullisin. Työsopimuksessa on siis täysi oikeus sopia työntekijälle paremmat edut kuin mitä pakottava lainsäädäntö tai työsopimus määrää. Edullisemmuutta tarkastellaankin aina työntekijän kannalta. 

Jos tunnet epävarmuutta siitä, mitkä säännökset juuri sinua koskevat, niin ota yhteyttä Loimun edunvalvontaan.

Mikä vaikuttaa mihin? Tarkista tästä:

  • pakottavat lainsäädökset (ei voi poiketa)
  • työ- ja virkaehtosopimuksen määräykset
  • työsopimuksen ehdot
  • sopimuksenvaraiset lainsäädökset
  • työpaikan ohjeet ja määräykset (esim. matkustussääntö)
  • hyväksytty tapa tai alalla vallitseva yleinen käytäntö, joka ollut voimassa pitkään 
  • työnantajan työnjohtamisvaltansa (direktio) perusteella antamat määräykset

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)