Työnhaussa taidotkin lasketaan!

Työnhaku edessä, mutta miten saada työtä, jos ei ole vielä kertynyt oman alan työkokemusta? Ja miten saada kokemusta, jos ei ole työtä? Nämä kysymykset askarruttavat työuran alkupuolella taivaltavaa.

Onneksi osaamista ja kokemusta syntyy montaa reittiä, kertyneet taidot täytyy vain tunnistaa ja tuoda esille.  Opiskeluaika on hyvä tilaisuus kokeilla erilaisia juttuja, vaikka ne eivät suoraan liittyisikään omaan alaan. 

Esimerkiksi järjestö- ja luottamustehtävissä on tilaisuus tarttua monenlaisiin töihin ja hankkia osaamista, jonka avulla voi ponnistaa ensimmäiseen alan työpaikkaan. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä oppii projektinhallintaa, budjetointia, vastuun kantamista suuristakin kokonaisuuksista ja paineensietokykyä. 

Myös monet harrastusseurat arvostavat kaikkea osaamista, josta on hyötyä heidän toiminnassaan. Jos some kiinnostaa, tarjoudu urheiluseuran sometilien päivittäjäksi ja harjoittele kuvaamaan ja editoimaan videoita. Seurat pyörivät sponsoreiden tuella, joten sinä voi opetella myyntitaitoja etsimällä uusia tukijoita. Samalla vahvistat verkostoitumistaitojasi ja keräät kontakteja tulevaa varten. Rahastonhoitajana pääset vastaamaan rahaliikenteestä, juniorivalmentajana opit ryhmädynamiikka, johtamista sekä toimimista lasten ja nuorten kanssa. 

Tehtäviä saa opetella ihan rauhassa. Kukaan ei oleta sinun olevan asiantuntija, eikä epäonnistuminen yleensä ole niin vakavaa kuin projekteissa, jossa rahaa on kiinni paljon. Samalla opit asettamaan tavoitteita ja tavoittelemaan niitä, johtamaan itseä ja muita. 

Yhteistyötaidot ennustavat menestystä työuralla

Erilaisten ihmisten kanssa työskennellessä on pakko omaksua tiimityötaitoja. Toiminta muiden kanssa opettaa parhaimmillaan säätelemään omaa vuorovaikutustyyliä ja sitä, miten kommunikoida erilaisten persoonien kanssa. Tätä taitoa tarvitaan etenkin silloin, kun sinun täytyy saada ihmiset vakuuttumaan, motivoitumaan ja sitoutumaan yhteiseen päämäärään.  

Yhteistyötaidot voivat tuntua itsestään selviltä ja emme ehkä riittävän usein näe niitä arvossaan. Parhaimmillaan nämä taidot ovat niitä, joilla etenet työuralla. Jokainen haluaa työtoveriksi, työntekijäksi tai esihenkilöksi ihmisen, jolla on taito kuunnella muita, kannustaa ja tukea. Yhteistyötaidot ovat työelämän näkymättömiä taitoja, jotka voit tuoda näkyväksi omalla käyttäytymiselläsi. 

Itsetuntemus kasvaa tehdessä

Vaativa rooli harrastusten tai järjestötoiminnan parissa kasvattaa itsevarmuutta ja minäpystyvyyden tunnetta. Kun huomaat, että ihmiset kuuntelevat sinua, tai että luotsaamasi projekti saadaan maaliin, saat itseluottamusta tarttua uusiin haasteisiin. Tiedät, että osaat, ja ihmiset ympärilläsi tietävät myös. Sinua pyydetään rooleihin, joissa muut ihmiset ympärilläsi näkevät, että pärjäät. Kiinnitä siis huomiota, millaista palautetta saat ympäriltäsi. Tämä kertoo sinun henkilökohtaisista vahvuuksistasi ja taidoistasi, jotka tekevät sinusta juuri sinut. 

Urasuuntaa ja urasuunnittelutaitoja 

Oma urapolku saattaa löytyä vasta tekemällä ja kokeilemalla erilaisia asioita. Käytä vapaa-aikaasi johonkin, joka on sinulle oikeasti tärkeää. Jos omat kiinnostuksen kohteet tuntuvat epäselviltä, punainen lanka voi löytyä pohtimalla, mihin käytät aikaasi, vaikka siitä ei maksettaisi. Ajankäyttö kertoo itselle tärkeistä arvoista, motivaatiosta ja kiinnostuksen kohteista – siitä, mikä tekee omasta elämästä merkityksellistä.  

Usein tartumme asioihin, joissa pääsemme käyttämään vahvuuksiamme. Tulevaisuuden työuralla on hyvä olla samoja elementtejä.

Eri vaihtoehtojen kokeilu ja työskentely kasvattavat myös urasuunnittelutaitoja. Työmarkkinatietous kasvaa ja samalla käsitys työelämästä. Parhaimmillaan tietous omista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista valmistumisen jälkeen laajenee.

Tuo osaaminen esille hakemuksessa

Työhakemuksen tärkein tehtävä on myydä sinut työhaastatteluun.  Sinun on pohdittava, mikä historiassasi on sellaista, joka tukee kyseistä työnhakua. Älä tyydy vain listaamaan aikaisempia työtehtäviäsi ja roolejasi, vaan esittele sitä kokemusta, joka on haettavan tehtävän kannalta relevanttia. Kerro, mitä taitoja olet tehtävässä tarvinnut ja millaista osaamista tehtävän suorittaminen on sinulta edellyttänyt. 

Hyvä keino todentaa omaa osaamistaan on kertoa, mitä osaamisella on saatu aikaan. Mitä hyötyä organisaatiolle on ollut siitä, että juuri sinä olet ollut siellä töissä? Missä olet onnistunut? Mikä on ehkä ollut sellainen haastava tilanne, josta olet selvinnyt? Mitä taitoja tarvitsit tilanteesta selviämiseen? Kerro osaamisestasi konkreettisin esimerkein, vaikkapa ”Olen helposti lähestyttävä, siksi olen saanut usein perehdyttää myös uusia työntekijöitä”. 

Joudut istumaan alas ja miettimään tosissasi omaa osaamista suhteessa haettavaan tehtävään. Samalla valmistaudut työhaastatteluun, sillä viimeistään haastattelussa rekrytoija haluaa tietää, mitä oikeasti osaat.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)