Vinkkejä työsopimukseen ja työsuhteeseen

Saatuasi työnantajalta sopimusehdotuksen sitä ei tarvitse allekirjoittaa heti. Jos joku asia sopimuksessa mietityttää, ota yhteyttä edunvalvontaamme.

1. Työntekopaikka

Työntekopaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa työntekijä on velvollinen suorittamaan työtään. Työntekopaikka tulisi mielellään määrittää mahdollisimman tarkasti, sillä mitä väljemmin työntekopaikasta on sovittu, sitä helpompi työnantajan on sitä yksipuolisesti muuttaa.

2. Lojaliteettivelvollisuus ja salassapitovelvollisuus

Pääsääntöisesti työntekijällä on työsuhteessa sananvapaus, mutta sananvapautta rajoittavat työsopimuslain mukaiset salassapitovelvollisuus ja lojaliteettivelvollisuus. Lojaliteettivelvollisuudesta seuraa, että työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän olisi otettava työnantajan edut huomioon toiminnassaan. Lojaliteettivelvoite ulottuu myös vapaa-aikaan. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ei kannata valittaa työpaikan asioista. 

Työsopimuslain mukaisen salassapitovelvollisuuden mukaan työntekijä ei saa työsuhteen aikana käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia, joita hänelle on uskottu tai jotka hän on muuten saanut tietoonsa. Salassapidon alaisia liike- ja ammattisalaisuuksia ovat esimerkiksi työnantajan taloudelliset tai tekniset tiedot, tiedot työmenetelmistä, asiakasrekistereistä tai tietokoneohjelmista. Usein työnantajat pyrkivät laajentamaan salassapitovelvollisuutta työsopimuksessa, joten kysy neuvoa Loimun työsuhdeneuvonnasta, jos et ole varma mihin olet sitoutumassa.

3. Kilpailukielto

Työntekijällä on työsopimuslakiin perustuva velvollisuus työsuhteen aikana olla harjoittamatta työnantajan toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Lisäksi työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän mahdollisuutta siirtyä kilpailevan yrityksen palvelukseen ja estää häntä perustamasta omaa, kilpailevaa yritystä. Tällaisen sopimuksen tarkoituksena on turvata tiettyjä työnantajan etuja. Kilpailukieltosopimus voidaan lain mukaan sopia vain erityisen painavasta syystä. Usein tällainen sopimus on työntekijälle haitallinen ja hankaloittaa uudelle työnantajalle siirtymistä. 

4. Työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa heti 

Saatuasi työnantajalta sopimusehdotuksen sitä ei tarvitse heti allekirjoittaa. Voit pyytää työnantajalta aikaa sopimukseen tutustumiseen, ja kysyä meiltä liiton työsuhdeneuvonnasta apua sopimuksen sisällön läpikäymiseen. Ota rohkeasti yhteyttä edunvalvonta@loimu.fi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)