Vuosi 2020 paketissa

Toimintakertomus hyväksyttiin valtuuston kevätkokouksessa 28.5. Vuoden 2020 aikana teimme muun muassa seuraavaa:

Palvelimme jäseniä aktiivisesti

 • Otimme vastaan noin 550 jäsenpuhelua ja käsittelimme lähes 8 000 sähköposti- ja verkkopalveluyhteydenottoa
 • Palvelimme yli 800 jäsentä työ- ja virkasuhdeneuvonnan kysymyksissä
 • Rekrytoimme uravalmentajan ja ryhdyimme kehittämään henkilökohtaisten urapalveluiden tarjontaamme 
 • Julkaisimme 14 suomenkielistä ja kaksi englanninkielistä jäsenkirjettä.
 • Uudistimme Loimu-lehden ulkoasua ja rakennetta
 • Tehostimme jäsenmaksulaskutusta ja jäsenmaksujen tulouttamista
 • Siirryimme mobiilijäsenkorttiin, josta jäsen saa helposti tarvitsemansa tiedot ja jäsenedut 

Valvoimme jäsenten etua työelämässä

 • Olimme vahvasti mukana eri sektoreiden työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa neuvottelemassa Loimun jäsenille yhteensä vuositasolla noin 5 mil­joonan euron suuruiset nettopalkankorotukset
 • Toimimme JUKOn kummiasiamiesjärjestönä luottamusmiehen tukena 11 eri valtion virastossa ja tutkimuslaitoksessa  
 • Toimimme aktiivisesti YTN:n taustaryhmissä loimulaisilla toimialoilla. Päävastuullisia olimme YTN:n TES-neuvotteluista yksityisellä laboratorioalalla, Metsähallituksessa ja Suomen riistakeskuksessa
 • Neuvottelimme Loimun omat työehtosopimukset Suomen metsäkeskuksessa ja metsäbiotaloudessa (Tapio-konserni ja OTSO Metsäpalvelut)
 • Toimimme merkittävässä roolissa yliopistosektorin neuvottelutoiminnassa ja TES-työryhmissä
 • Olimme vastuullinen neuvottelijajärjestö useissa sopimuksissa yksityisellä sektorilla sekä kuntasektorilla teknisen henkilöstön sopimuksessa 
 • Vastasimme valtiosektorin akavalaisten Keppi ja Porkkana -julkaisun toimitustyöstä.

Haimme kasvua ja vahvistumista järjestönä

 • Vahvistimme asemaamme Akava-yhteisössä (mm. Akavan varapuheenjohtajuus, Vakavan puheenjohtajuus, lukuisia muita merkittäviä tehtäviä loimulaisilla) 
 • Koronapandemiasta huolimatta pystyimme kasvattamaan opiskelijajäsenten määrää
 • Laadimme strategiakauden loppuun ulottuvan jäsenkasvun suunnitelman
 • Veimme eteenpäin vastavalmistuneiden palvelukonseptia
 • Toteutimme useita soittokampanjoita jäsenille ja kehitimme yhteydenpitoa jäsenten kanssa
Korona ei meitä lannistanut, vauhtia riitti koko vuoden!

Kehitimme loimulaisten alojen koulutusta ja jäsenten osaamista

 • Edistimme jäsenten työelämässä tapahtuvaa kouluttautumista
 • Kehitimme opiskelijajäsenten työelämäyhteyksiä
 • Toimimme vastuukouluttajana useilla luottamusmies- ja henkilöstöedustajakursseilla
 • Edustimme Akavaa opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumeissa loimulaisilla aloilla

Paransimme loimulaisten alojen toimintaedellytyksiä

 • Pidimme Akavan vaikuttamistyössä esillä loimulaisille aloille tärkeitä teemoja  
 • Edustimme Akavaa kansallisessa biotalouspaneelissa ja kansallisessa kestävän kehityksen toimikunnassa
 • Vaikutimme merkittävissä rooleissa useissa loimulaisten alojen järjestöissä ja toimielimissä

Toimimme loimulaisten äänitorvena

 • Toteutimme täydellisen uudistuksen www.loimu.fi-sivustoon
 • Uudistimme Loimun verkkolehden
 • Aloitimme digimediahuone-hankkeen mediaviestinnän vahvistamiseksi
 • Kehitimme some-kanaviamme

Rakensimme loimulaista yhteisöllisyyttä

 • Järjestimme Loimun valtuustovaalin lokakuussa 2020
 • Viestimme koko vuoden aikana valtuustovaaleista kaikissa Loimun viestintäkanavissa, julkaisimme vaaleille omat verkkosivut ja ehdokkaiden vaalikoneen 
 • Tuimme Loimun jäsenyhdistysten toimintaa monin tavoin sekä taloudellisesti että toiminnallisesti

Kannoimme vastuumme kestävän tulevaisuuden rakentamisesta

 • Laskimme Loimun hiilijalanjäljen ja teimme linjauksia sen pienentämiseksi tulevaisuudessa
 • Osallistuimme Akavan ja 4H-liiton yhteiseen Taimiteko-hankkeeseen 

Lataa artikkeli

 • Tämä artikkeli (pdf)