Loimun lausunto koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta

Lausunnossa painotetaan laadukkaan koulutusmäärien ennakointityön merkitystä ja tarvetta valtiovallan pitkäjänteisiin investointeihin korkeakoulujen henkilöstön osaamiseen ja työehtoihin.

Lisäksi kommentoidaan uusien teknologioiden käyttöönottoa opetushenkilökunnan ammattitaidon ja parhaan osaamisen hyödyntämisen näkökulmasta ja peräänkuulutetaan investointeja parempaan opintojen ohjaukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloitti vuonna 2019 uuden kopo-selonteon valmistelun ja valtioneuvosto lähetti luonnoksen selonteosta laajalle lausuntokierrokselle joulukuussa 2020.  Selonteko menee eduskunnan käsittelyyn tämän vuoden alkupuolella. Valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon valmistelu on suomalaisessa koulutuspolitiikassa aina merkittävä hanke. Selonteossa valtioneuvosto luo kuvan koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta, tavoitetilan ja linjaa tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Loimun lausunto on työstetty koulutuspoliittisten ja  yliopistoasioiden toimikunnassa ja hyväksytty Loimun hallituksessa. Loimu on toimittanut lausuntonsa suoraan opetus- ja kulttuuriministeriölle ja osallistuu aktiivisesti Akavan lausunnon laatimiseen.

?
Maija Holma
Neuvottelupäällikkö
09 6226 8543

Loimun lausunto valtioneuvoston koulutuspoliittisesta selonteosta

  • Tämä artikkeli (pdf)
  • Lausunto Loimu (.pdf, 575 kt)