Valtion järjesteluvaraerästä neuvottelutuloksia

Valtion virka- ja työehtosopimukseen sisältyi tulevalle keväälle 1 prosentin suuruinen järjestelyvaraerä, josta on neuvoteltu virastoissa ja laitoksissa alkuvuoden aikana. Erä on sovittu suunnattavaksi ensisijaisesti ja pääosin paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Se sovittiin kohdennettavaksi palkkausjärjestelmän rakenteellisiin muutoksiin, erityisesti palkkataulukoiden asettamiseen ja porrastamiseen kannustavasti. Erä tulee maksuun 1.5.2021

Paikalliset luottamusmiehet käyvät Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon ohjeiden mukaisesti neuvotteluja järjestelyvaraerän käytöstä omassa virastossaan. Syntyneet virastokohtaiset sopimukset tarkistutetaan ja hyväksytään ao. viraston kummiasiamiehellä, joka on JUKOn luottamusmiehen tueksi nimetty jukolaisen liiton asiantuntija.  Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis toimii kummiasiamiehenä Ympäristöministeriössä, Ilmatieteen laitoksella, Sykessä, Elyissä, GTK:lla, Lukessa, Ruokavirastossa, Fimeassa ja THL:ssä. Useimmissa näistä virastoista on päästy jukolaisesta näkökulmasta hyväksyttäviin ratkaisuihin.

-Olen iloinen siitä, että useimmissa virastoissa neuvottelut on käyty hyvässä hengessä ja ratkaisuilla on saatu korjattua kunkin järjestelmän erityisiä ongelmakohtia jukolaisten asiantuntijatyötä tekevien osalta, Arja Varis toteaa.  

Syntyneet ratkaisut poikkeavat toisistaan ja kunkin viraston kohdalla luottamusmiehiltä saa tarkkaa tietoa oman viraston ratkaisusta.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)