Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on jättänyt paikallisen neuvottelupyynnön samanaikaisesti lähes 400 kuntatyöpaikalla. Pyynnön myötä koronaneuvottelujen piirissä on arviolta 130 000:ta kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevää palkansaajaa.

Paikallisen neuvottelupyynnön kohteena ovat koronan aiheuttaman ylimääräisen työn ja vastuun korvaaminen sekä koronakuormituksen hallinta.

Pyynnön jättivät jukolaiset pääluottamusmiehet työnantajilleen eri puolilla Suomea keskiviikkona kello 10. Mukana on suuria kaupunkeja ja sairaanhoitopiirejä, mutta myös pieniä kuntia.

– Tämä on hätähuuto kuntien akavalaisten palkansaajien puolesta. Pitkittynyt poikkeustilanne on kiristänyt työntekijöiden jaksamisen äärirajoille. Jukolaiset ovat avainrooleissa vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja ovat nääntymässä työkuorman alle. Nyt on työnantajien aika vastata huutoonsa paikallisen sopimisen tärkeydestä ja mahdollisuuksista, painottaa JUKOn hallituksen ja opetushenkilöstön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

”Edistää paikallista sopimista”

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta muistuttaa, että koronan aiheuttamat erityiset olosuhteet kyetään parhaiten arvioimaan siellä, missä työt tehdään.

– Edistääksemme paikallista sopimista toteutimme pyynnön yhtä aikaa jokaisella edustamallamme kuntatyöpaikalla. Neuvottelupyyntö koskee kaikkia niitä työpaikkoja, joissa koronakuormasta ei ole vielä neuvoteltu tai sovittu paikallisesti.

– Luottamusmiehet ovat arvioineet työpaikkansa tilanteen ja laatineet neuvottelupyynnön sen mukaan. Mukana on joustavia työaikajärjestelyjä, tavanomaista suurempia työaikakorvauksia tai rahallisia kertaeriä. Kannusteet henkilöstölle ovat keskeinen keino auttaa jaksamaan poikkeuksellisen ajan yli.

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm huomauttaa, että juuri nyt olennaisinta on käydä läpi, miten työolot otetaan huomioon ja päivystykset järjestetään, kun henkilöstö työskentelee kuormituksen ja jaksamisensa äärirajoilla.

– Neuvottelupyyntö koskee lääkärisopimuksen kaikkia henkilöstöryhmiä, eli lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä.

Kuntien teknistä henkilöstöä edustavan KTK:n toimialajohtaja Jari Järvi tähdentää, että neuvotteluissa ja arvioinnissa ovat mukana kaikki henkilöstöryhmät.

– Poikkeukselliset olot koskevat kaikkia ja jaksaminen on kovilla myös kuntatekniikasta vastaavilla.

Kunta-alan noin 420 000 palkansaajasta kolmasosa kuuluu JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.

Lisätiedot ja kommenttipyynnöt

Pääluottamusmiehet eri puolilla Suomea:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, 0500 652 872, Twitter @OlliLuukkainen

Toiminnanjohtaja Maria Löfgren, 040 568 2798, Twitter @marialofg

Suomen Lääkäriliitto

Neuvottelujohtaja Laura Lindholm, 050 3574225, Twitter @Lindholm_La

Tekniikan Asiantuntijat KTK

Toimialajohtaja Jari Järvi, 040 718 5138, Twitter @jari_jarvi

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)