Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu: Tieteen ja tutkimuksen rahoitusta pitää kasvattaa, ei heikentää

Loimu pitää maan hallituksen aikeita leikata tieteen ja tutkimuksen rahoitusta vuosina 2022 ja 2023 erittäin lyhytnäköisenä ja Suomelle vahingollisena ratkaisuna. Nämä leikkaukset heijastuvat suoraan Suomen innovaatiokykyyn ja mahdollisuuksiin menestyä kansainvälisessä kilpailussa niin tieteessä kuin elinkeinoelämässäkin.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus on nostettava neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, ja tähän on myös maan hallitus hallitusohjelmassaan sitoutunut. Nyt tehdyt leikkauspäätökset ovat pahasti ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, josta vallitsee suomalaisessa yhteiskunnassa erittäin laaja yhteisymmärrys niin poliittisten päättäjien, elinkeinoelämän, palkansaajajärjestöjen kuin yliopistojen ja tutkimuslaitostenkin kesken.

– Korkeatasoinen tiede, tutkimus ja osaaminen ovat jo arvo sinänsä. Niiden riittävä rahoitus juuri nyt on ensisijaisen tärkeää, jotta Suomi voi nousta koronakriisin aiheuttamasta taantumasta. Siksi tieteen ja tutkimuksen rahoitusta pitäisi päinvastoin kasvattaa, ei leikata, toteaa Loimun toiminnanjohtaja Mikko Salo.

– Pidemmällä aikavälillä riittävä TKI-rahoitus on myös ratkaiseva tekijä kaikessa siinä työssä, jota teemme kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti.

Hallitus päätti puoliväliriihessä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskevasta 35 miljoonan euron sopeutuksesta. Tämän lisäksi Veikkauksen rahapelitoiminnan tuottojen riittämätön kompensaatio on jo aiheuttamassa heikennyksiä tieteen rahoitukseen.

– Tutkimukseen, tieteeseen ja innovaatioihin investoiminen ei saisi olla riippuvaista talouden ja politiikan suhdanteista, vaan meillä pitää olla pitkäjänteinen näkemys siitä, miten Suomea viedään korkeatasoisella osaamisella eteenpäin. Nyt se näyttää puuttuvan. Aloitettua parlamentaarista keskustelua TKI-rahoituksen tasosta ja sen pitkäjänteisyydestä tulee ehdottomasti jatkaa ja sen on tuotettava konkreettisia tuloksia. Tässä on kyse Suomen tulevaisuudesta.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Mikko Salo, mikko.salo@loimu.fi tai 041 458 0033.

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on monialainen liitto, jonka jäsenet ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita. Jäsenmäärä on noin 15 000.

Loimun jäsenet työskentelevät ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tulevaisuuden kannalta avainaloilla – muun muassa ympäristön tutkimuksessa ja -suojelussa, lääke- ja muun kemianteollisuuden yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, terveydenhuollossa, metsäteollisuuden ja -talouden aloilla sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa Loimun jäsenkunta vastaa merkittävästä tutkimuksesta, jolla turvataan hyvän kehityksen mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)