Akavan liitot istuttivat viime vuonna 9 000 taimea 4H:n Taimiteossa – ”Haluamme tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan”

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava ja sen 14 jäsenliittoa, Loimu mukaan lukien, työllistivät 20 nuorta kesällä 2020 istuttamaan lähes 9 000 puun taimea. Akava ja jäsenliitot halusivat osallistua Taimitekoon luodakseen hiilinieluja, mutta myös tarjotakseen suomalaisille nuorille positiivisen kosketuksen työelämään.

— Meillä Akavassa kestävän kehityksen periaatteet ovat tärkeä osa toimintaamme ja työntekijöiden edunvalvontaa. Halusimme Akavassa lähteä mukaan 4H-järjestön Taimitekoon, koska se on konkreettinen teko nuorten työllistymisen ja ilmaston puolesta, kertoo Akavan palvelupäällikkö Jaana Ignatius.

4H-järjestön Taimiteossa nuoret työllistyvät istuttajina samalla, kun Suomeen saadaan uutta metsää. Viime vuonna Taimiteko-toiminnan yhteydessä istutettiin Akava-metsää lähes 9 000 taimen verran Kärsämäelle, Pohjois-Pohjanmaalle. 4,6 hehtaaria uutta metsää istutettiin Silosaaren entiselle turvetuotantoalueelle. Hankkeen puitteissa työllistettiin 20 paikallista nuorta taimien istuttajina.

— Taimiteko-toiminta tukee sekä ilmastonmuutoksen torjuntaa että nuorten työllistymistä, joten se rakentaa kestävää tulevaisuutta kahdella Loimulle tärkeällä alueella, sanoo Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimun järjestöpäällikkö Johanna Hristov.

Taimiteko: Akava-metsää keväällä 2021.
Taimiteko: Akava-metsää keväällä 2021.
Kesäkuussa 2020 istutettua Akava-metsää keväällä 2021.

Haluamme tehdä Suomesta maailman ilmastoälykkäimmän maan. Ilmastolinjauksissamme esitetään lukuisia toimia, joiden kautta Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen, ja Taimiteon avulla voimme omalta osaltamme lisätä hiilinieluja.

Taimitekoon osallistuminen on yhteinen ilmastoponnistus

Akavan ilmastolinjauksissa esitetään lukuisia toimia, joiden kautta Suomi voisi saavuttaa hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Ilmastopolitiikassa on pyrittävä päästöjen vähentämiseen ja hiilinielujen kasvattamiseen, ja Taimiteon avulla Akava ja sen jäsenliitot voivat omalta osaltaan lisätä hiilinieluja.

Taimiteko-hankkeeseen mukaan lähteminen on Akava-yhteisön yhteinen ponnistus, jolla pyritään edistämään sekä ilmastonmuutoksen ehkäisyä että nuorten työllistymistä. Vuonna 2020 mukaan Taimiteko-hankkeeseen lähti 14 akavalaista liittoa. Vuonna 2020 taimiteossa olivat Akavan ja Loimun lisäksi mukana Ammattiliitto Ava, Agronomiliitto, Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT, Professoriliitto, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijöiden liitto, Tradenomit ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

— Projektia kiiteltiin ymmärrettäväksi ja läpinäkyväksi. Ilmastoteon lisäksi liittoja kiinnosti mahdollisuus tarjota nuorille positiivinen kosketus työelämään. Vuonna 2020 Kärsämäelle istutetut taimet ovat lähteneet kasvamaan hyvin ja kevään 2021 aikana olemmekin valmistelleet uuden akavalaisen metsikön istuttamista, sanoo Ignatius.

Kesäkuussa 2021 liitoille istutetaan yhteensä 4,1 hehtaaria eli 8 000 taimea Pehkeensuolle. Entinen turvesuo sijaitsee Utajärvellä, Pohjois-Pohjanmaalla. Istutuksissa työllistyy noin 16 nuorta. Akavan ja Loimun lisäksi mukana ovat Akavan Erityisalat, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Suomen Ekonomit, Suomen Puheterapeuttiliitto, Tekniikan akateemiset TEK, Tieteentekijät ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA.

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa ja 608 000 jäsentä. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. www.akava.fi

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.4h.fi.

Lisätietoja:

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)