Vastavalmistuneet toivovat mielekkäitä työpaikkoja ja tukea työnhakuun

Loimun vastavalmistuneiden jäsenten kokemuksia ja toiveita jäsenpalveluista kartoitettiin huhtikuussa tehdyllä verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi 239 jäsentä.

Vastavalmistuneet pitivät tärkeimpinä työn hakemiseen liittyviä palveluita. Vastaajista 45,4 prosenttia nimesi nämä palvelut tärkeimmiksi. Vastaajista 29,4 prosenttia kertoi, että tärkeimpiä palveluita heille ovat urapalvelut, -ohjaus ja -neuvonta sekä koulutukset. Yhteensä 28,6 prosenttia vastaajista piti tärkeänä henkilökohtaista palkkaneuvontaa ja jäsensivuilta löytyvää Palkkanosturia.

Kuvaaja: Mitä Loimun palveluita olet käyttänyt/aiot lähiaikoina käyttää?
Vastavalmistuneet haluavat Loimulta palveluita työllistymiseen ja uramahdollisuuksiin.

Tulevaisuudessa Loimun toivottiin tarjoavan palveluita ainakin työnhakuun (31,5 prosenttia vastaajista) ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen (29,0 prosenttia). Vastaajista 13,4 prosenttia piti tärkeänä työelämän oikeuksiin perehdyttämisen.

Palvelut helpommin saataville

Vastavalmistuneilta kysyttiin myös, mihin he toivovat Loimun keskittyvän vastavalmistuneiden palveluiden kehittämisessä. Kehityskohteiksi nimettiin palveluiden saatavuuden helpottaminen; palvelut halutaan löytää nopeasti yhdestä paikasta ja niihin hakeutuminen tai niiden käyttämisen toivottiin olevan mahdollista matalalla kynnyksellä.

Loimun toivottiin tarjoavan mahdollisuuksia verkostoitumiseen, myös uran eri vaiheissa olevien kesken.

Toiveena antoisa työura

Tulevaisuuden työelämältä vastavalmistuneet odottavat oman työn olevan mielekästä ja antoisaa (39,0 prosenttia vastaajista), työhyvinvointiin panostamista (25,1 prosenttia) ja tulevalta työltä toivottiin pysyvyyttä ja turvallisuutta (24,0 prosenttia). Hyvää palkkaa ja nousujohteista uraa odotti 21,7 prosenttia vastaajista. Tulevaisuuden työelämältä 16,6 prosenttia vastaajista odottaa mahdollisuutta itsensä kehittämiseen.

Suurin osa kyselyn vastaajista työskentelee yksityisen sektorin tehtävissä, 25,1 prosenttia yliopistolla, 17,5 prosenttia valtiolla ja 10,0 prosenttia kunnan tai kuntayhtymän tehtävissä.

– Vastavalmistuneet työllistyvät keskimääräistä enemmän yliopistosektorille. Valtaosa Loimun jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla, seuraavaksi eniten loimulaisia on työssä valtiolla. Koko jäsenistön tasolla yliopisto on kolmanneksi suurin työnantaja ja vähiten jäseniämme työskentelee kunnissa, kertoo Loimun edunvalvontapäällikkö Arja Varis.

Kuvaaja: Jos työskentelet, millä sektorilla?
Lähes puolet vastaajista työskentelee yksityisellä sektorilla,
neljännes yliopistolla ja noin viidesosa valtiolla.

Vastaajista lähes puolet, 48,1 prosenttia, työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa, vakinaisessa työsuhteessa vastasi olevansa 36,6 prosenttia vastaajista. Työttömänä on 8,8 prosenttia vastaajista.

– Tutkimustemme mukaan määräaikaiset työsuhteet ja lyhyet työttömyysjaksot ovat tyypillisiä uran alkuvaiheessa. Loimu tekee parhaansa auttaakseen vastavalmistuneita löytämään oman paikkansa työelämässä. Loimun työmarkkinatutkimuksen mukaan koko jäsenistöstä 73 prosenttia on vakituisessa työsuhteessa, sanoo Loimun järjestöpäällikkö Johanna Hristov.

Kuvaaja: Mitä teet päätoimisesti?
Vastaajista 48 % on määräaikaisessa työsuhteessa.Kyselyn tiedot

Vuosina 2019–2021 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille vastavalmistuneille Loimun jäsenille, tehtiin kysely Loimun palveluista huhtikuussa 2021. Kysely lähetettiin sähköpostitse yhteensä 697 jäsenelle, joista 239 vastasi kyselyyn. Vastausprosentti kyselyssä nousi 34,3 prosenttiin.

Vastaajista 59,0 prosenttia oli valmistunut vuoden 2020 aikana, 38,0 prosenttia vuonna 2019 ja 2,5 prosenttia vuoden 2021 aikana, lähes kaikki vastanneet ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulutukinnon. 

Vastaajien kesken arvottiin 50 € arvoinen Go-Gift-lahjakortti. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kiitos kaikille vastanneille!


Lisätiedot:


Katso myös:

Loimun palvelut valmistuville

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)