Ajankohtaista SOTE-sopimuksesta

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuskentässä tapahtui merkittävä muutos 1. syyskuuta, kun uusi SOTE-sopimus astui voimaan. Tässä vaiheessa sopimuksen sisältö ei muuttunut aikaisemmasta kuntien yleisestä työehtosopimuksesta (KVTES). Loimulaisista sote-sopimus koskee pääasiassa sairaala-alkuisia tehtävänimikkeitä kuten sairaalakemistejä, -mikrobiologeja, -geneetikkoja, -solubiologeja ja -fyysikoita.

SOTE-sopimuksen kuten muiden kunta-alan työehtosopimusten voimassaolo päättyy 28.2.2022. Sopimuksen osapuolet neuvottelevat syksyn aikana palkkaus- ja työaikamääräysten kehittämisestä sekä sopimuksen voimaantulon toteuttamisesta. Loimu valvoo jäsentensä etuja neuvotteluissa. Ratkaisevat vaiheet ajoittuvat alkuvuoteen 2022.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)