Uusi Rekryboosteri tuo yhteisön tuen työnhakuun

Vertaistukea, uusia ajatuksia, yhteisöllistä työnhakua, poikkialaista sparrausta. Tätä tarjoaa kuusi viikkoa kestävä, verkossa järjestettävä työnhakuvalmennus Rekryboosteri.

Rekryboosteri on yhdeksän akavalaisen liiton yhdessä ideoima ja toteuttama palvelu työttömille työnhakijoille. Syyskuulla 2021 työttömiä työnhakijoita Loimun jäsenistä on noin 4 % työttömyyskassa Erkon tilastojen mukaan.

uravalmentaja Petra Bedda Loimu
Uravalmentaja Petra Bedda Loimun urapalveluista.

– Rekryboosterissa parasta on, että meillä on nyt kaikille työttömille jäsenille tarjota vertaisryhmätoimintaa, kertoo uravalmentaja Petra Bedda Loimun urapalveluista.

Vertaisuus on Rekryboosterin ydintä. Täysin verkossa pyörivä palvelu on tasa-arvoistava, kun osallistua voi mistä päin maailmaa tahansa. Erityistä Rekryboosterissa on myös sen skaalautuvuus. Monipuolisen valmennuspaketin voisi tarjota nykyistä paljon suuremmalle joukolle työnhakijoita sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Ainutlaatuista on sekin, että jokaisen osaaminen valjastetaan vauhdittamaan myös muiden työnhakua. Tämä tapahtuu keskustelemalla, kommentoimalla, kysymällä ja antamalla palautetta toisten hakemuksista ja ansioluetteloista.

– Korkeakoulutetut käyttävät aivosolujaan ja ammatillista osaamistaan toisten hyväksi. Vertaistyöskentely on tärkeää ja sitä tehdään yhteisen päämäärän eli työllistymisen hyväksi, sanoo uravalmentaja Satu Myller TEKistä.

Myller toimii puheenjohtajana Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTYssä, joka on Rekryboosteria luotsannut yhdeksän akavalaisen liiton yhdistys.


Pilotti käynnissä, lisäryhmät käyntiin syksyn aikana

Parhaillaan käynnissä on kolmen kuukauden pilotti, joka käsittää seitsemän 12 hengen Rekryboosteri-ryhmää. Kiinnostuneeseen vastaanottoon on jo reagoitu kolmella lisäryhmällä, jotka nekin käynnistyvät syksyn aikana.

Jo käynnissä olevat ryhmät ovat osoittautuneet aktiivisiksi, ja osallistujat ovat omaksuneet hienosti Rekryboosterin toimintamallin. Ryhmät kantavat vastuun kokonaisuuden onnistumisesta ja toimivat itsenäisesti. Monenlaisista taustoista tulevien osaajien yhteistyö vaikuttaa mieluisalta ja mielekkäältä.

Poikkialaisuus eli ammatillisten taustojen kirjo ja toisaalta korkeakoulutus yhdistävänä tekijänä, on osoittautunut toimivaksi lähtökohdaksi vertaismuotoiselle työnhaulle. Uusia näkökulmia omaan osaamiseen syntyy muiden alojen asiantuntijoiden kirittämänä.
Osallistujien muodostama vertaisryhmä simuloi työelämää: osallistujia on eri aloilta ja työnhaku on tiimityötä, ei vain yksinäistä puurtamista. Tiimi työskentelee yhteisen päämäärän eli itse kunkin seuraavan ura-askeleen saavuttamiseksi.

Korona vauhditti uuden ideoimista.

Jo ennen koronaa akavalaisissa liitoissa tunnistettiin tarve työnhakua tukevalle palvelulle, joka olisi helposti saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta. Korona vauhditti entisestään tarvetta digitaaliselle ratkaisulle.

Työllistymistä tukevien palveluiden tarjoaminen on liitoille tärkeää ja Rekryboosteri täydentää nykyistä palvelutarjontaa. Rekryboosterista kaavaillaan jatkuvasti tarjolla olevaa palvelua työttömille työnhakijoille.


Uravalmentaja käynnistää kokonaisuuden ja toimii yhteisömanagerina

Rekryboosteriin osallistuva kohtaa ohjelman käynnistyessä uravalmentaja Anna Rossin.

Hänet korona-aika on saanut pohtimaan, miten tärkeä vaihe valmennuksen käynnistäminen verkossa on ja miten siitä saisi tosielämän kontaktia muistuttavan.

– Kannustamme pitämään videon päällä tapaamisissa. Hyödynnämme myös osallistujien jakamista pienempiin ryhmiin keskusteluja varten, Rossi kertoo.

Rekryboosterissa Rossi vastaa ryhmätoiminnasta ja pitää ryhmille yhteisiä valmennustilaisuuksia. Lisäksi hän työskentelee yhteisömanagerina eli seuraa, miten ryhmien työskentely sujuu, mikä mietityttää, mistä keskustellaan ja mitkä teemat keskusteluista kannattaisi nostaa esille yhteisiin valmennuksiin.

Rossi kiteyttää Rekryboosterin tavoitteeksi sen, että jokainen oppii arvostamaan omaa osaamistaan – taitojaan kun pitää herkästi itsestäänselvyyksinä.

Lue lisää ja tule mukaan Rekryboosteriin!

Millainen on Rekryboosterin viikko-ohjelma?

Rekryboosteri on kuuden viikon mittainen ohjelma. Jokaiselle viikolle on oma teemansa kuten vaikkapa työnhakutaidot ja työnhakumateriaalien laatiminen tai itsetuntemus ja oman työelämäidentiteetin ja -arvojen kirkastaminen.

Rekryboosteri pyörii Howspace-yhteistyöalustalla, joka soveltuu muun muassa videopuheluihin ja ryhmäkeskusteluihin.

Rekryboosterin päivittäinen ohjelma kestää noin kaksi tuntia, ja jokainen viikko noudattaa seuraavaa runkoa:

MAANANTAI on varattu yhteiselle keskustelulle, kokemusten jakamiselle, sparrailulle ja kannustamiselle. Maanantaisin pohditaan, mitä itse kukin on tehnyt edellisellä viikolla työnhaussaan. Mitä hän on kenties oivaltanut, mihin kaipaisi apua tai mistä haluaisi vinkata muille? Mikä on ilahduttanut? Mikä harmittanut? Keskustelu tapahtuu verkkotapaamisena yhteistyöalustalla.
TIISTAI on varattu tiimityöpajalle. Paja järjestetään verkossa suorana ja tehtävät liittyvät esimerkiksi ammattiosaamisen kartoittamiseen ja sanoittamiseen.
KESKIVIIKKO on uravalmentaja Anna Rossin luotsaama päivä, jolloin järjestetään minivalmennus kaikille käynnissä oleville ryhmille. Toisinaan mukana voi olla myös vieraileva asiantuntija.
TORSTAI on työnhakumateriaaleihin keskittyvä päivä. Osallistuja voi vaikkapa ladata oman hissipuheensa muiden arvioitavaksi tai saada palautetta työhakemuksestaan tai ansioluettelostaan.
PERJANTAI on varattu itsenäisempään työnhaun strategian suunnitteluun ja hiomiseen. Mitä olen jo tehnyt työnhaussani ja mitä olisi hyvä tehdä seuraavaksi? Mitä voisi vielä jalostaa, mikä jo toimii? Halutessaan strategiaa voi sparrailla muiden osallistujien kanssa.
Lisäksi jokaiselle viikolle on tarjolla hyvinvointia ylläpitäviä tehtäviä kuten mindfulnessia tai mielikuvaharjoittelua työnhaun onnistumisen hetkistä.

Rekryboosteri on yhdeksän akavalaisen liiton yhdessä ideoima ja toteuttama palvelu. Se on tarjolla työttömille työnhakijoille, jotka ovat jäseninä jossakin seuraavista liitoista: Tekniikan Akateemiset TEK, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU, Suomen Ekonomit, Suomen Lakimiesliitto, Helsingin Insinöörit, Tradenomiliitto, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat sekä Akavan Erityisalat.

Teksti: Iida Ylinen, lisätty mm. tietoa Loimun jäsenistöstä.

Lataa artikkeli

  • Tämä artikkeli (pdf)